A közeledő eucharisztikus kongresszus jegyében tartottak búcsút Sopronhorpácson

Hazai – 2019. július 8., hétfő | 14:30

A sopronhorpácsi templomban és a testvéregyházközségekben június 28. és 30. között vendég lelkipásztorok mutattak be szentmisét Kovács Pál plébános meghívására. A háromnapos ünnepen nagy hangsúlyt kapott a 2020-ban rendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való felkészülés.

Június 28-án, Jézus Szíve ünnepén a Győri Egyházmegye egyik újmisés áldozópapja, Both Zoltán látogatott el a sopronhorpácsi Szent Péter és Szent Pál-templomba, ahol bemutatta a legszentebb áldozatot és szentbeszédben tanította a híveket. Az ünnepi szentmise végén a testvérek újmisés áldásban részesültek. Both Zoltán Sopronhorpács mellett a testvérplébániákon, Egyházasfaluban és Zsirán is celebrált szentmisét. A szertartásokon Kovács Pál plébános koncelebrált.

A sopronhorpácsi templom búcsúnapján, június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén Kaposi Gábor győr-révfalui plébános, egyetemi lelkész mutatott be ünnepi szentmisét a településen. Az idei búcsú mottójával Jézus Szent Péterhez intézett szavait idézték fel a szervezők: „Neked adom a mennyek országa kulcsait” (Mt 16,19). Kaposi Gábor prédikációjában Szent Péter életéről, hitvallásáról, vértanúságáról elmélkedett.

Június 30-án Kálmán Imre, a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusa, a Győri Egyházmegye NEK-referense mutatott be szentmisét Egyházasfaluban, Sopronhorpácson és Zsirán. Kálmán Imre azt kívánta, hogy ébredjen fel a hívek szívében a misszió utáni vágy. Vigyék ki az evangéliumot a templom falain kívülre, hogy a templomba nem járó emberekhez is eljusson az örömhír.

Mindhárom nap a jövő évi budapesti NEK-re való felkészülés jegyében zajlott, elősegítve, hogy a hívekben minél inkább megerősödjön az eucharisztikus lelkület, hogy ne csak a külsőségekben, hanem bensőleg is átalakulva készülhessenek erre a világtalálkozóra.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ward Henrietta

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria