A papi élet e jellel pecsételődött meg: Jézus Krisztus győz – Papszentelést ünnepeltek Szakolyban

Hazai – 2022. január 4., kedd | 17:23

Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szakolyban január 2-án görögkatolikus áldozópappá szentelte Szabó Csaba Péter diakónust.

A püspök prédikációjában felhívta a figyelmet arra, „ritkán adatik meg, hogy az új év első napjait ilyen szépen, ünnepélyesen töltse az ember. Az új esztendő előtt állunk, tele reménnyel. Addig, amíg a Jóisten papi hivatásokat ad, amíg papokat szentelünk, addig nincs ok a félelemre, mert ez azt jelenti, hogy Istennek gondja van ránk. Elküldi az ő szolgáit, hogy a ránk kimért években ők vigasztaljanak, segítsenek bennünket.”

A szentbeszéd alatt Szabó Csaba Péter diakónusként állt a főpásztor mellett, aki elmondta: „A diakónus a fejét az oltárra hajtja, és a papszentelés szentségében egy életre elnyeri a papság pecsétjét, egy eltörölhetetlen jelet, melyet senki sem vehet már el tőle. A munkásságát föl lehet függeszteni, meg lehet tiltani, de a szentelés pecsétjét, melyet az Úristen a szentelés által megad neki, azt senki sem törölheti le róla. Ő mindörökké pap marad.”

Szocska Ábel ezután a szimbolikus megpecsételődés és nyomot hagyás jelentőségét fejtette ki, amiben segítségére volt a Csaba atyának ajándékba szánt pecsét is.

A Szent Liturgiára való készülés során egy papnak különféle eszközökre és anyagokra van szüksége. Az egyik legfontosabb anyag a kenyér, melyet a legfinomabb, legtisztább búzalisztből kell előkészíteni, hozzá kovászt, sót, szenteltvízzel vegyített vizet kell adni. Az elkészített tésztába a pap egy Jézus Krisztus monogramjával (ICXC NICA – Jézus Krisztus győz) ellátott pecséttel lenyomatot présel.

„Mert az a kenyér nem akármilyen kenyér, nem akármilyen cselekményre lesz előkészítve: a legszentebb, legünnepélyesebb szertartásunk, a Szent Liturgia keretében maga az Úr Jézus tiszteli meg a kenyeret az ő személyes jelenlétével. Milyen nagy titok ez! A pap feladata, hogy bemutassa, s általa mindez megvalósuljon” – magyarázta a hierarcha, majd rámutatott: „A kenyér, melyet a pap előkészít a liturgiára, különleges kenyér: pecséttel ellátott. A papi élet is az.”

A pap a szentelés után már nem olyan életet él, mint bármelyik embertársa a világban, nem viselkedhet akárhogyan, mert mint a kenyér a Szent Liturgiára, ő is pecséttel van ellátva: különleges hivatással rendelkezik, „az Úristen a kegyelmével a papi hivatásban megpecsételi”.

A kenyér összetevői is erre emlékeztethetik majd az újszenteltet: a tiszta búzaliszt, hogy tiszta életet éljen, részesüljön sokszor a gyónás szentségében, mindig tiszta legyen a lelki élete, a papi szolgálata. A kovász, az éltető erő szintén minden papban ott kell hogy legyen, a közösség élesztőjévé, kovászává kell válnia, ahogy Krisztus is mondta tanítványainak. A só, Jézus tanítása szerint, ha ízét veszti, kidobják. „A hivatásodat ápolni kell, nehogy elveszítsd azt és kiüresedett pap, unott ember váljon belőled; vigyázz a sóra, nehogy ízét veszítsd.” A szenteltvíz pedig az Isten megtisztító, megújító kegyelmére emlékeztet.

„Amikor a pecsétet belenyomod a proszforába, ne felejtsd el, te is ezzel a pecséttel vagy ellátva. Neked egyetlenegy feladatod van: az Úr Jézus örömhírét továbbadni az embereknek, hogy Jézus Krisztus győz.”

Ezt a feladatot kell szem előtt tartani, hiszen – bár fontos, hogy egy pap jártas legyen sok mindenben, tájékozott legyen a világ aktuális dolgaiban – a hívek azt várják majd tőle, hogy pap legyen, hogy minden körülmények között Krisztus vigasztaló szavait mondja számukra, hogy Isten hűséges szolgája legyen.

„Egy pap munkássága és élete abban mérhető le, mekkora nyomot tud hagyni az emberek életében. Nem akármilyen nyomot, hanem Jézus Krisztus pecsétjét.”

A fiatal tisztelendő asszonyt, Csaba atya feleségét is megszólította a főpásztor. A jó lenyomat érdekében határozottan kell illeszteni a proszforára és erőteljesen kell rányomni a pecsétet – átvitt értelemben ez a tisztelendő asszony feladata. Segítenie kell férjét abban, hogy Krisztus lenyomata minden egyes ember szívébe be legyen pecsételve, akivel csak találkoznak.

Szocska Ábel végül azt kívánta a szentelendőnek, hogy ez a jel kísérje végig az ő és a rábízottak életét is: Jézus Krisztus győz.

Az egyházközség, melynek tagjaként az Isten szolgálatának útjára lépett, gyermekeként fogadta az újszenteltet, a szakolyi hívek egy kehelykészlettel, Galajda Balázs parókus egy kézi kereszttel ajándékozta meg a fiatal papot.

A liturgia záróáldása után az újszentelt egyesével megáldotta a jelenlévőket.

Szabó Csaba Péter 1994. december 1-jén született Nyíregyházán. Szakolyban, valamint Debrecenben járt általános iskolába, majd a debreceni Szent József Gimnáziumban érettségizett 2014-ben. Felsőfokú tanulmányait ugyanebben az évben kezdte a Görögkatolikus Papnevelő Intézetben, Nyíregyházán. 2017-ben a papnövendékek számára kötelező szociális évét Angliában és Budapesten töltötte. Az első félév során az Ágoston-rendi nővérek által fenntartott Boarbank Hall Idősek Otthonában, második félévben a Vakok Batthyány László Gyermekotthonában szolgált gondozóként.

A szeminárium évei alatt Csaba kezdeményezésére gyermekotthonok és árva gyermekek részére évről évre gyűjtést szerveztek, s az adományokat eleinte a dévai Szent Ferenc Alapítvány gálospetri Szentháromság Otthonának juttatták el; majd a bőkezű adakozóknak hála az abaújkéri, az abaújszántói és a szakolyi otthont is támogatni tudták.

2018-tól a budapesti Központi Papnevelő Intézet növendéke volt. Amikor a központi szemináriumba került, a gyűjtési akciókat kiterjesztették az ország valamennyi szemináriumára. Szabó Csaba Péter nagyfokú szociális érzékenységével szívesen szolgál a fogyatékkal élő embertársai körében, s tette ezt éveken át a Szent Damján-táborban is; Budapesten végzett jelnyelvi tanulmányai a fogyatékkal élőkkel való kommunikációját segítik.

Teológiai tanulmányainak utolsó három évét a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte, 2021-ben államvizsgázott. 2021 nyarán feleségül vette Radics Viktóriát. Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök 2021. október 3-án szentelte diakónussá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Balkányban.

Szabó Csaba Péter újszentelt papot a Balkányi Görögkatolikus Egyházközségbe nevezte ki segédlelkésznek a főpásztor.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria