A Pázmány szombaton is várja az egyetemválasztó diákokat az Educatio kiállításon

Hazai – 2022. január 14., péntek | 14:24

Személyes jelenléttel és az online térben is zajlik az idén 22. alkalommal meghirdetett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás, ahol csaknem minden hazai felsőoktatási intézmény képviselőivel találkozhatnak a végzős középiskolások. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemet képviselő hallgatók és oktatók január 15-én különleges meglepetésekkel várják az érdeklődőket az „A” épület HF25 jelű standján.

Az összesített hazai egyetemi ranglistákon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) évek óta a legjobbak között szerepel. Az egyetem négy kara által kínált harmincnégy különböző szak sokirányú és komplex képzettséget tesz lehetővé. A pázmányos diploma a visszajelzések alapján hazánkban és a határon túl is komoly értéket képvisel. A Pázmányon végzettek jó eséllyel számíthatnak arra, hogy a diplomaszerzést követően – vagy sok esetben már a tanulmányok idején is – rangos munkahelyen próbálhatják ki magukat.

A PPKE a hallgatókat szakmák helyett hivatásokra készíti fel. Így nemcsak a diploma megszerzéséhez szükséges szaktudás és tapasztalat, hanem az évek során egy mindent átfogó szemlélet és látásmód is gazdagabbá teszi őket. Az egyetem katolikus identitása mindemellett olyan értéktöbbletet nyújt, amely világnézettől függetlenül segít eligazodni a mindennapokban.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon (BTK) elsősorban a humán beállítottságú, az egyetemes emberi értékekre, valamint a legtágabb értelemben vett kultúra irányába nyitott, a klasszikus bölcsészeti stúdiumok vagy éppen a társadalomtudományi képzések világát kereső fiatalok találhatnak leginkább számukra megfelelő képzést. A tapasztalatok szerint – legyen szó nyelvészetről, filozófiáról, pszichológiáról, régészetről vagy nyelvszakokról – egy vérbeli bölcsész a Pázmány BTK-n mindenképpen rátalál az érdeklődésének megfelelő képzésre. A kar az említettek mellett természetesen a szociológia, a szociálpedagógia vagy a kommunikáció és médiatudomány szakokat is kínálja az érdeklődőknek. A képzési palettát a nagy hagyományokkal rendelkező pedagógusképzés teszi teljessé, itt a jövő óvodapedagógusainak, tanítóinak és tanárainak nevelése zajlik.

A Jog- és Államtudományi Kar (JÁK) hazánk egyik legjobb jogászképzését kínálja. Akik az egyetem e karán végeznek, a színvonalas oktatást, a közösséget és a családias hangulatot szokták kiemelni az együtt töltött évekre visszaemlékezve. A kar oktatói között számos alkotmánybíró és nemzetközileg is elismert professzor is megtalálható. A felvételiző középiskolásokat érettségi felkészítő várja, a diploma megszerzését követően pedig szakirányú továbbképzések is rendelkezésre állnak. A 10 féléves osztatlan képzés nemcsak azoknak ajánlott, akik tudják és eldöntötték, hogy jogászok szeretnének lenni, hanem azoknak is, akik humán beállítottságúak, de még nem tudják biztosan, milyen hivatásban szeretnének érvényesülni. A PPKE JÁK külföldi partnerkapcsolatai által különböző ösztöndíj-lehetőségek is rendelkezésre állnak, melyekkel Európában és azon túl is lehet tanulmányokat, gyakorlatot folytatni.

Az Információs Technológiai és Bionikai Kar (ITK) a HVG Diploma 2022 különszáma által összeállított rangsorban, az informatikai képzési területen az előkelő 3. helyen áll az oktatói kiválóság tekintetében. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya rendkívül kedvező, ami a hallgatókra való személyes odafigyelést és a célzott segítségnyújtást egyaránt lehetővé teszi. E képzési területen a karra felvett hallgatók pontátlaga az informatikai karok között a 4. helyen áll; tavaly ez 408 pontos átlagot jelentett. A műszaki képzési területen az oktatói kiválóságot tekintve a kar az 5. helyen áll. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya szintén kiemelkedően jó, maximum 8 hallgató jut egy oktatóra, ami a kar meghitt, családias jellegét egyértelműen erősíti. A műszaki képzési területen a felvett hallgatók pontátlaga az elmúlt évben 438 pont volt. A PPKE ITK-n sikeres és intenzív tudományos élet zajlik. A hallgatók magas létszámban és nagy sikerrel vesznek részt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.

A Pázmány ITK-n folyó kutatások célja az emberi élet jobbá tételének elősegítése. Járványszimulációs számításaik hozzájárulnak a kormányzati tanácsadói kör informálásához és így közvetve a Covid-19-járvánnyal kapcsolatos kormányzati döntésekhez. A Bionikus Látásközpont célja olyan orvosi és műszaki eszközök fejlesztése, melyek a látássérült páciensek látásának legteljesebb visszaállítását szolgálják, valamint megkönnyítik mindennapi életüket. Az egyetemnek a gépi látás területére fókuszáló Image Processing and Computer Vision nemzetközi mesterképzése két rangos külföldi partneregyetem, az Université de Bordeaux (Franciaország), illetve az Universidad Autónoma de Madrid (Spanyolország) közreműködésével valósul meg. A mesterképzést elvégző hallgatók a három egyetem diplomáját vehetik kézhez. A Pázmány ITK minden mesterképzése angol nyelven folyik, mely nemcsak a szaknyelv magas szintű elsajátításában jelent nagy előnyt, hanem a megszerzett diploma egyben felsőfokú nyelvvizsgának is minősül. A PPKE ITK mesterképzésen végzett hallgatói könnyen helyezkedhetnek el piacvezető cégeknél nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is.

Örvendetes, hogy a Hittudományi Kar (HTK) hallgatóinak létszáma az elmúlt évhez képest mintegy 8 százalékkal nőtt, így szinte minden képzési területen egyértelmű létszámemelkedés tapasztalható. A diákok – akár papságra készülő, akár világi keresztény fiatalok – nemcsak Budapestről és vonzáskörzetéből, de az egész ország területéről érkeznek ide. A karon zajló oktatás színvonala igen magas, a tanárok jelentős része itthon és külföldön is szerzett tudományos fokozatot. A tanszékvezető professzorok többsége egyetemi tanár, különböző hazai és nemzetközi tudományos társaságok tagjai. Az oktatók által készített tankönyveket és jegyzeteket a magyarországi és a határokon túli magyar nyelvű teológiai főiskolákon is használják. A kar erősségei között kiemelendő, hogy a tudományos kutatás optimális feltételei és azok magas színvonala egyaránt biztosítottak. A Hittudományi Kar könyvtárának teológiai könyv- és szakfolyóirat-állománya, kiegészülve az elektronikus adatbázisokkal, egyedülállóan gazdag a Kárpát-medencében.

A magyarországi katolikus felsőoktatási intézmények közül egyedül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának van doktori iskolája, ahol évente átlagosan 3–5 doktori fokozat megszerzésére kerül sor. Az itt tanuló doktoranduszhallgatók jól szerepelnek a rendszeresen megrendezett kari, országos és nemzetközi doktoranduszkonferenciákon; a legkiválóbb disszertációkat a kar saját tudományos monográfiasorozatában jelenteti meg. Az oktatás és a kutatás színvonalának biztosítását elősegíti az erősödő nemzetközi kapcsolatrendszer, amely az e tanévben bevezetett kedvezményes nyelvtanfolyamok kínálatát és az idegen nyelven tartott kurzusokon való tanulás lehetőségét egyaránt bővíti.

A Hittudományi Kar „pázmányos” sajátossága a viszonylag kis hallgatói létszámból adódó családias légkör, a személyes odafigyelés, a hit közösségi megélése (lelkinapok, kari szentmisék), valamint az aktív, sokszínű diákélet (Pázmány-nap, gólyabál, farsang, beszélgetőfórumok, nyári táborok). Biztató visszajelzés, hogy az itt végzett hallgatók egyre szélesebb tevékenységi körben tudnak elhelyezkedni (lelkész, hitoktató, hittanár, teológiatanár, közösségszervező, önkormányzatnál kulturális és egyházi referens, szociális intézményekben mentálos-lelkigondozó, munkatársként az Országos Hitoktatási Bizottságnál, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciánál, püspökségeken, a Hungary Helps-nél, a Magyar Kurírnál, könyvkiadóknál, egyes minisztériumoknál), továbbá szívesen tartják a kapcsolatot a karral a későbbiekben is, vesznek részt konferenciákon, rendezvényeken.

A PPKE az idei Education kiállításon való részvételével kapcsolatban folyamatosan frissülő híreket, információkat találhatnak az érdeklődők az egyetem Facebook- és Instagram-oldalán.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria