A Schönstatt Családakadémia küldetésünnepe Zsámbékon

Hazai – 2019. október 29., kedd | 9:01

A Schönstatt Családmozgalom részeként működő Családakadémia 2017–2019 közötti, tizennegyedik évfolyama október 26-án Zsámbékon tartotta a képzést lezáró küldetésünnepét.

A Családakadémia a magyar Schönstatt Családmozgalom részeként jött létre 1996-ban. Az alapító házaspárok közös célkitűzése volt, hogy a mozgalmon belül és kívül szervezetten adják tovább a közösségben szerzett tapasztalatokat. Az október 26-i ünnepen hét házaspár vette át Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöktől, valamint a Családakadémia vezetőitől, Fehér Zoltántól és feleségétől, Máriától a családtréner-képzésről szóló diplomát.

A 2017–2019-ben zajló képzés során tizenkét hétvégén és két nyári táboron vettek részt együtt a bekapcsolódó házaspárok. Az első évben házastársi kapcsolatuk megerősítésén dolgoztak, majd retorikai készségfejlesztés és sok gyakorlat segítette őket, hogy tanúságtevők lehessenek. A képzést vizsga zárta, mely keretében a házaspárok egy általuk választott témát ismertettek. Előadásaikban a következő kérdésekre kerestek választ: Hogyan neveljünk kamaszokat? Mit tehetünk, hogy családunk Noé bárkájaként védje és adja tovább értékeit? Hogyan lehetünk szentek ma? Miképp tapasztalhatjuk és élhetjük Isten irgalmasságát? Hogyan lehet jelen az öröm mindennapjainkban? Mit tehetünk házastársi kommunikációnk, illetve házasságunk szentségének építéséért?

A házaspárok nagy örömmel készültek a küldetésünnepre – gyermekeikkel együtt, akik mindvégig velük voltak a két év során –, valamint a segítő–kísérő házaspárokkal; a szívükhöz leginkább közel álló témakört dolgozták fel, hogy előadják a küldetésünnep „vizsgáján”.

A Családakadémia tizennegyedik évfolyamának választott jelmondata – „Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van…” (Mt 5,15) – kifejezi vállalásukat, hogy jelek akarnak lenni életükkel és előadásaikkal, hogy ezeken keresztül erősödjenek és Istenhez közeledjenek a körülöttük élő családok.

E mottóhoz kapcsolódóan Spányi Antal püspök a Zsámbékon tartott küldetésünnepen a szentmise prédikációjában arra biztatta a házaspárokat, hogy tanúságtételükben Istentől induljanak, és mindig hozzá térjenek vissza. Kiemelte, mily fontos tényező a hitelesség szempontjából, hogy ismerik s élik-e az Egyház tanítását.

A hálaadó és útra bocsátó szentmise végén a családtréner-képzést végzett házaspárok átvették diplomájukat.

Forrás: Busa Tamás és Eszter

Fotó: Papp Ármin

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria