A szabadságharc vértanú tábori lelkészére emlékeztek Mezőhegyesen

Hazai – 2022. október 5., szerda | 9:59

Gonzeczky János tábori lelkészre, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vértanújára emlékeztek október 2-án, vasárnap Mezőhegyesen. Az általa felszentelt templomban Berta Tibor tábori püspök, dandártábornok, katonai ordinárius mutatott be szentmisét; ezt követően megkoszorúzták a hősi halált halt lelkész emléktábláját.

Szentbeszédében a katonai ordinárius az evangéliumi igerészhez kapcsolódva a valódi hit fontosságát emelte ki. „Ha csak akkora hitetek is lesz, mint a mustármag, csodákat fogtok tenni” – mondta Jézus a tizenkettőnek. Az apostolok azt kérték, hogy növelje a hitüket; Jézus szerint azonban a lényeg az, hogy miben áll az a hit.

A történelem már nagyon sokszor megmutatta, hogy mennyi butaságban tudunk hinni. Ma sokan úgy vagy azért hisznek Istenben, hogy nekik ebben a világban adjon valamit. Krisztus nem ilyen hitet vár tőlünk – emelte kis a tábori püspök. – Ha lenézzük az Istenbe való mustármagnyi kapaszkodást, akkor megkísért bennünket, hogy életünk minden területén csak az anyagi dolgokban bízzunk. Ez az elképesztő kapaszkodás a mai nyugati civilizációban élő ember állapota. Sokszor a vallásos, keresztény emberé is. Sok ember nem tudja, mi az, hogy kapcsolatban lenni Istennel. De ha nem Istenbe kapaszkodunk, ha nem hozzá ragaszkodunk, akkor nem is élünk igazi emberi életet.

Jézus válaszában arra utal, hogy a kicsi hit, ha belé vetett hit, akkor az Atyába, a Teremtőbe vetett hit, s ez a hit csodákra képes. Ezért köti lelkünkre ma Szent Pál Timóteusnak írt levelében: eszményed az egészséges tanítás legyen. Az a hit egészséges, amely Jézus Krisztusba, az Isten Fiába vetett hit. Az az igazi hit, amikor a názáreti Jézusban hiszünk, és akkor is bízunk benne, ha most szenvedünk, ha fáj valami, ha problémáink vannak. Az az igazi hit, ha Isten üdvösségtervét elfogadjuk, ha beleállunk abba a hatalmas üdvösségtervbe, amit nekünk szánt.

Jézus olyan hitet szeretne tőlünk, amely egyedül belé kapaszkodik, mely a teremtés erői fölött való hit, a teremtő Istennel való kapcsolat – hangsúlyozta szentbeszédében Berta Tibor tábori püspök.

A templom első lelkészének emlékére bemutatott szentmise keretében a Szent György Lovagrend a lovasok védőszentjének egy ereklyéjét adományozta a mezőhegyesi katolikus egyházközségnek, majd a tábori püspök átadta az idei Szent György-díjakat.

A szentmise után Berta Tibor katonai ordinárius, Kasuba Róbert plébános, valamint a város vezetői koszorút helyeztek el a vértanú tábori lelkész emléktáblájánál.

*

Gonzeczky János katonacsaládba született. A teológiát Szatmáron végezte, majd 1828. április 5-én Hám János szatmári püspök szentelte pappá. Tábori lelkészként szolgált a 39. Dom Miguel sorgyalogezrednél és a II. Lajos bajor király dragonyosezrednél. 1844-ben áthelyezték a mezőhegyesi katonai ménesintézethez, ahol a lovasok védőszentje, Szent György tiszteletére felszentelt templom építtetése is jórészt az ő nevéhez fűződött.

1848 októberében csatlakozott a magyar hadsereghez. Decemberben a császárért való ima helyett hazafias imádságot vezetett be. A szabadságharc leverése után haditörvényszék elé állították, és több vádpont alapján – melyek között a debreceni trónfosztó határozatnak szószékről való kihirdetése is szerepelt – kötél általi halálra ítélték. Az ítéletet egy nappal később golyó általi halálra módosították, és Hám János szatmári püspök közbenjárása ellenére a pesti Újépületben október 8-án végrehajtották.

Forrás és fotó: Katolikus Tábori Püspökség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria