A szeretet csodáját ünnepeljük – Veres András misét mutatott be a gyermeket váró házaspárokért

Hazai – 2020. március 26., csütörtök | 18:00

Március 25-én, Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a gyermeket váró házaspárokért a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise nem volt nyilvános, ugyanakkor az egyházmegye közzétette a főpásztor ünnepi szentbeszédének szövegét és hangfelvételét.

A mai napon – kilenc hónappal karácsony előtt – arra emlékezünk, hogy Gábriel főangyal hírül adta a Názáreti Máriának a próféták által hirdetett Megváltó születését: „Ne félj, Mária! (...) Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni!” (Lk 1,30–31). Ez Isten Fiának, Jézusnak a világba lépése – mutatott rá Veres András. – Már ez a pillanat is kellően rámutat Isten emberek iránti szeretetére. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy kizárólag Jézus kereszthalála mutatja meg Isten irántunk való szeretetét. Pedig könnyű belátnunk, hogy Isten alázata és szeretete már a megtestesülés pillanatától nyomon követhető. Az örök Isten Fia által emberként lép a világba. Mi ez, ha nem a szeretet ámulatba ejtő csodája!

Isten emberré lesz! Ez a szeretet legcsodálatosabb tette. Sőt, ebből még az is következik, hogy amikor Isten magára vette a mi emberi természetünket, ezzel megdicsőítette, istenivé tette a mi porból vett emberi testünket. Valami olyan történt, amit emberi értelmünkkel csak nehezen vagyunk képesek megsejteni, de megérteni talán soha. Isten, az örök Atya Fiában, Jézusban akarja kinyilatkoztatni önmagát, ezért veszi magára egy valódi ember egzisztenciáját.

Azért, hogy valamit megértsünk a szeretetnek ebből a titkából, érdemes idéznünk Mécs László gyönyörű versének címadó metaforáját: „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!” Ebből felsejlik a csoda: a vadóc a beoltás után nemesebbé válik. Az oltás ugyanis a nemesítés egyik módja. Szerencsés esetben az oltvány a legjobb tulajdonságokat örökli, ezért a betegségekkel, a természeti viszontagságokkal szemben ellenállóbb, gyümölcsét nézve pedig ízletesebb és szebb lesz.

Bizony minden ember rászorul erre az isteni nemesedésre. Azzal, hogy Isten Fia magára vette a mi emberi életünket, Isten meg akarja nemesíteni emberi természetünket. Vajon jó alanynak bizonyulok-e? Vannak ugyanis sikertelen oltások is, amelyek nem hozzák meg a kívánt eredményt. Van, amikor az oltási alany nem fogadja be a nemes rügyet. Be kell fogadnunk Istent az életünkbe! Csak így teljesedhet ki az ember boldogság utáni vágya, csak így hozhatunk bőséges és szép termést. Ne gondoljuk, hogy ez az isteni átalakulás csak egyesek kiváltsága! A bűnbánat kedvessé teszi az embert Isten előtt. Aki szakít a bűnnel, vagyis befogadóvá teszi a szívét, azt Isten kegyelme új emberré formálja.

Nemcsak Jézus emberré válásának eseményében, vagy az ember kegyelmi rendben való újjászületésében vehetjük észre Isten emberek iránti különleges szeretetét, hanem minden ember biológiai megszületése is egy isteni ajándék – hívta fel a figyelmet a főpásztor. – A kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremti az embert, akinek Isten saját lelkéből ajándékozza az éltető lelket. Vagyis az ember csupán teremtettsége révén is Isten képe, visszatükrözi Isten jóságát. Ezért minden ember ember volta miatt sajátos méltósággal bír. Mekkora ajándék ez!

Kedves gyermeket váró szülők! Eredeti szándékunk szerint ezt a szentmisét a ti jelenlétetekben szerettük volna bemutatni, értetek és születendő gyermekeitekért. Most ugyan a távollétetekben, de mégis értetek ajánljuk fel a szentmisét. Azért, hogy hálásak tudjatok lenni Istennek azért az ajándékért, hogy az élet továbbadása által a teremtő Isten munkatársai lehettek. Nagy csoda ez!

Tudjuk, vannak jó néhányan olyan házaspárok, akik már nem is remélhetik, hogy még megadatik nekik a gyermekáldás. Szeretnénk megerősíteni őket abban a tudatban, hogy házasságuk ettől nem lesz kevésbé értékes.

Imádkozunk azokért a szülőkért is, akik gyermekük rendellenes fejlődéséről értesülnek. Véletlenül se fogadják el nem krisztusi gondolkodású környezetük sugalmazását, hogy szabaduljanak meg a valószínűleg testi vagy szellemi hibával születendő gyermektől. Legfőképpen azért nem, mert ő így is Isten képmására teremtett ember.

Végül imádkozunk azokért az ifjú házaspárokért, akik az anyagi dolgok megszerzését előbbre valónak tartják, mint a gyermekáldást. A Szentlélek világosítsa meg értelmüket, hogy felismerjék, minden anyagi jó csak akkor ad örömöt, ha azt gyermekeik javára tudják fordítani.

A Gyümölcsoltó Boldogasszony legyen minden születendő gyermek és gyermeket váró édesanya oltalmazója!

A főpásztor prédikációja teljes terjedelmében ITT olvasható, valamint meghallgatható.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Hencz Márton

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria