A szeretet nem fél az áldozattól – Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje Győrben

Hazai – 2020. szeptember 7., hétfő | 12:50

Szeptember 5-én a Győri Egyházmegye számos jubiláns házaspárja adott hálát szentségi házasságkötésük kerek évfordulója alkalmából a győri Püspökvár kertjében főpásztori szentmise keretében. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a szentmise keretében megáldotta a házaspárokat.

Két idős házaspár hatvanöt együtt töltött évért mondott köszönetet az Úristennek és egymásnak az ünnepi alkalmon.

A házasság igazi alapja a kölcsönös szeretet, amelyből sok más erénynek is meg kell születnie – mutatott rá szentbeszédében Veres András püspök. – Időnként a boldog házasság sem nélkülözheti a küzdelmet, keresztény házasságban is támadnak olykor konfliktusok. Azonban fontos egyértelművé tenni a másik számára: nem az indulat vagy a harag vezérel, hanem a szeretet, amely egyszerűen nem hagy közömbösen a problémák láttán. A konfliktusok csak szeretetből nyerhetnek megoldást.

A főpásztor hangsúlyozta: Akik szeretik egymást, azok sohasem maradhatnak közömbösek egymás iránt. Az ilyen szeretet után vágyakozott Turgenyev, a méltán híres orosz író is, aki egyik visszaemlékezésében vallott arról, hogy az írói hírnevéről is lemondott volna egy olyan asszonyért, akinek nem lett volna közömbös, hogy ő este hazatér-e vagy sem. De emberi szeretetünk gyenge, ezért szükségünk van Isten segítségére, hogy a konfliktusokat valóban szeretettel tudjuk megoldani. Emberi szeretetünk hiányosságait csak az isteni szeretet segítségével tudjuk meghaladni.

A szeretet fenntartásához nagy szükség van a közös imádságra. Az együtt és egymásért végzett ima állandó erőforrás számunkra. Minden ember, minden házaspár rászorul Isten segítségére, az imádság erőforrására. Ha hiányzik ez a közös erőforrás, nehéz lesz megküzdeni a problémákkal. A mai első olvasmányban Tóbiás és Sára története éppen erre a közösen végzett imádságra irányítja a figyelmet – mondta Veres András. – Biztosan állíthatjuk: megmenekülnek a nagy válságoktól azok a házaspárok, akik tudnak együtt imádkozni.

Élnünk kell a Krisztus tanításából megismerhető szeretetet ahhoz, hogy megtudjuk, valójában milyen is szeretni. Ha igazán szeretetben akarunk élni, akkor ugyanazt az utat kell járnunk, mint Krisztus. Aki szeret, szívesen vállal áldozatot a szeretett személyért. Krisztus az önfeláldozásig szerette övéit, szeretett minket. Nem véletlenül fogalmaz így Pál apostol: „Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte” (Ef 5,25).

Végül a jubiláns házaspárokhoz fordulva azt kérte Veres András püspök: A mai évforduló kapcsán vizsgáljuk meg, mennyire vagyunk kész áldozatok vállalására a házastársunkért. Ez megmutatja szeretetünk mélységét is. Igen, a szeretet nem vonakodik, a szeretet nem fél az áldozatok vállalásától.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ács Tamás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria