A szeretet nyelvén szólva – Máriagyűdön tartották a 15. országos horvát búcsút

Hazai – 2022. június 16., csütörtök | 9:00

A tizenötödik országos horvát búcsút Máriagyűdön rendezték meg a Szentháromság vasárnapján, június 12-én. Az ünnepi szentmisét Ivan Štironja kotori megyéspüspök, Montenegróból és Bacsmai László mohácsi plébános, a Pécsi Egyházmegye horvát referense mutatta be. A búcsúról a Pécsi Egyházmegye horvát referatúrájának munkatársa, Taragyia Györgyné írt beszámolót, amit szerkesztve közlünk.

A Mi sad u Jud putujemo Gospe svetomu likuMáriagyűdre megyünk Szűzanya szent szobrához kezdetű énekkel köszöntötték Szentháromság vasárnapján, június 12-én a horvát ajkú hívek a Máriagyűdi Szűzanyát. Egy régen elfeledett, Máriát köszöntő ének ez, amit az ünnep alkalmából tanultak meg újra az erre az alkalomra összeállt Baranya Énekkar tagjai.

A baranyai horvátság búcsújáró napja Szentháromság ünnepére esik; nem tudni, miért tettek egykor fogadalmat őseink, valószínűsíthető, hogy valamilyen elemi csapás vagy szerencsétlenség idejére nyúlik vissza a története.

Az Országos Horvát Önkormányzat immár 15. alkalommal hívta országos zarándoklatra a Magyarországon szétszórtan élő horvát közösség tagjait, hogy megvallják a Szentháromság misztériumát – s hogy oltalmat találjanak a Gyűdi Szűzanya palástja alatt. Az évenként mindig más helyszínen megtartott búcsút idén az országszerte ismert zarándokhelyen, a Dráva menti népek közös Mária-kegyhelyén tartották, ahol ezúttal is több mint négyszázan vettek részt a montenegrói püspök által bemutatott szent áldozaton, itthoniak és horvátországiak egyaránt.

A búcsú rózsafüzér imádsággal kezdődött a kegyhely szabadtéri oltáránál, majd főpásztori szentmisével folytatódott. A vendégpüspököt, Ivan Štironját, aki Kotorból (Montenegró) érkezett, hogy együtt ünnepeljen a hívekkel, Bacsmai László mohácsi plébános, a Pécsi Egyházmegye horvát referense köszöntötte: „Kívánom, hogy excellenciád érezze magát itthon köztünk, mert összeköt minket a közös hit és ugyanaz a nyelv, amit édesanyánktól kaptunk örökségül, még akkor is, ha más-más dialektussal beszélünk. De történjen meg itt is, köztünk, a múlt vasárnap ünnepelt pünkösdi nyelvcsoda, hogy értsük és megértsük egymást.”

A püspök az anyanyelv szeretetéről és tiszteletéről beszélt homíliájában, különösképpen is hangsúlyozva a szeretet nyelvét, amit ápolni és használni kell. Ez a nyelv vezette a zarándokokat Máriagyűdre, és vezeti minden kegyhelyre. A szeretet nyelvén szólt a Fájdalmas Anya a kereszt alatt, illetve Jézus a keresztfán.

Ivan Štironja emlékeztetett, hogy a Szentháromság nevében kereszteltek meg bennünket, melyet a keresztvetéssel magunk is naponta megvallunk, és áldozáskor is a Szentháromság költözik lelkünkbe Jézus által.

A szentmise végén Bacsmai László plébános megköszönte a híveknek a részvételt és a szervezést, a harmincfős énekkarnak és a karnagynak a felkészülést, majd keresztúti ájtatosságra és litániára hívta az egybegyűlteket a kegytemplomba.

Egy év múlva a Zala megyei Homokkomárom Kisboldogasszony-kegytemploma lesz az országos zarándoklat helyszíne.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Kollár Ákos

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria