A szeretetben meghozott áldozat a legnagyobb érték – Vácon is lezárult az ökumenikus imahét

Hazai – 2022. január 25., kedd | 12:59

A Váci Egyházmegyében a hétközi alkalmakat követően szombaton az alsóvárosi református templomban (Hősök temploma) folytatódott, illetve vasárnap a kisváci református templomban zárult a hagyományos év eleji ökumenikus imahét.

A Hősök templomában tartott szombat esti alkalmon Csuka Eszter református lelkész Marton Zsolt megyéspüspököt, Varga Lajos segédpüspököt, Meláth Attila baptista lelkészt és Tömördi Viktor ferences atyát köszöntötte szolgálattevő társakként. Az igehirdető ezúttal Varga Lajos volt, az alkalomra rendelt ószövetségi alapige pedig így hangzott: „Kinyitották kincsesládáikat és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát.” (Mt 2,11)

A napkeleti bölcsek látogatásával és ajándékaikkal kapcsolatban megkérdezhetjük az Úristentől azt, amit a zsoltáros is kérdez: mit adhatnék én az úrnak? – tette fel a kérdést igemagyarázata kezdetén a segédpüspök. – Tulajdonképpen semmit sem tudok neki adni, hiszen ő a teremtő, következésképpen minden az övé, ami őrajta kívül létezik, övé a teremtett világ, övé mindaz, ami ebben a világban van. És voltaképpen a teremtés révén én is az övé vagyok. Ha emberi értelmemmel felismerem ezt az igazságot, akkor tudom tudatosan élni az életemet, és tudatosan odaadni önmagamat a Mindenhatónak – mondta Varga Lajos.

Minden ajándékozásban a másik ember személyének elismerése nyilvánul meg. Tulajdonképpen legfőképp karácsonykor szoktuk ezt átélni, amikor igyekszünk megajándékozni egymást, és ez valóban ajándék szokott lenni, hiszen nem egy-egy embertársunk érdemei szerint osztogatjuk az ajándékot, hanem attól függetlenül. Karácsonykor nem ítélkezünk embertársaink fölött, hanem egymásnak próbálunk kedveskedni, elismerve egymás személyi méltóságát is. Egyéb esetben jutalmazásról van szó.

Amikor valakinek valamit megköszönünk, vagy érdemeit elismerjük, az természetesen ugyancsak részét képezi az emberi életnek, azonban az ajándékozástól mégis lényegesen különbözik. Az ajándékozásban embertársunk személye van a középpontban, míg a jutalom a teljesítményére koncentrál – magyarázta a segédpüspök.

Ez egy nagyon fontos gondolatot érlelhet bennünk: a szeretetben ismerjük fel igazán embertársaink valódi értékét. Ugyanis a szeretet az, ami megnyitja a szívünket embertársaink felé, és lehetőséget nyújt arra, hogy mindazt, amit ők valóban hordoznak, az értékeiket elismerjük, ezeket őszintén tiszteljük, és aztán a szeretetben kifejezésre juttassuk a mi szeretetünket is őirántuk az ajándékozásban.

Amennyiben Istennel is van egy belső dialógusunk, őt magát is megismerhetjük úgy, amint van; ebben segítenek nekünk a Szentírás szavai is. És ekkor felismerjük, hogy Ő a legnagyobb érték – fogalmazott Varga Lajos, hozzátéve, az ajándék sokféle lehet. – A napkeleti bölcsek tárgyakat, illatszereket vittek; szeretetünk kifejezése tehát lehet valamilyen tárgy, de a Biblia szavai mélyebbre is elvezetnek bennünket. Nem csupán anyagiakkal lehet kifejezni az ajándékozást, Isten szeretetét, az embertársaink méltóságának elismerését, hanem lelki javakkal is. Ebben a tekintetben nagyon fontos Ózeás próféta üzenete, aki arra figyelmeztet bennünket, hogy

a szeretetben meghozott áldozat a legnagyobb érték, mert ezzel tisztelhetjük leginkább a mindenható Istent.

De ugyanezt mondja nekünk az Apostolok cselekedeteiből való bibliai szakasz is, amely a sánta meggyógyítása kapcsán rávilágít, hogy amennyiben ajándékozni akarunk, ha meg akarunk nyílni az Isten felé, akkor a dicséret áldozatát kell bemutatnunk neki.

A vonatkozó evangéliumi igehely elvezet bennünket az anyagiaktól a lelkiekhez:

ha imádjuk a mindenható Istent, és őt tartjuk életünk legfőbb értékének, akkor ez átalakítja teljes emberi életünket is

– zárta igehirdetését Varga Lajos váci segédpüspök.

Forrás és fotó: Ribáry Zoltán/Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria