A szívek találkozásának ünnepe – Egyházmegyei Családi Nap Kecskeméten

Hazai – 2016. június 4., szombat | 19:15

A Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek által celebrált szentmisével vette kezdetét Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepén az Egyházmegyei Családi Nap, amelyet a kecskeméti arborétumban található Sarlós Boldogasszony-kápolnánál tartottak június 4-én.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A rendezvénnyel kapcsolatban, amelyet a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület által működtetett Parázs Pasztorális Központ szervezett, Bábel Balázs érsek elmondta, hogy a találkozónak külön hangsúlyt ad Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe, valamint Mária látogatása Erzsébetnél, amelynek emlékére szentelték az arborétumban álló Sarlós Boldogasszony-kápolnát. Az érsek kiemelte, hogy a családok közötti találkozás az egész nemzet épülését szolgálja.

A kápolna előtti téren bemutatott szentmisében, amelyen koncelebrált Jeney Gábor családreferens pap, Finta József pasztorális püspöki helynök és Szabó István piarista szerzetestanár, a kecskeméti Piarista Gimnázium 118. cserkészcsapatának egykori vezetője, Bábel Balázs az evangéliumi szakasszal (a 12 éves Jézus a templomban) kapcsolatban felhívta a figyelmet a június 4-i Mária-ünnepre, hangsúlyozva: Mária megőrizte szívében mindazokat a szavakat, amelyeket Jézus mondott neki („De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” – Lk 2, 49).

Máriának erre a figyelő és „odahallgató” szívére utalva a főpásztor elmondta, hogy ez a készséges, meghalló szív számunkra is példát jelenthet, és a Jézussal való mind teljesebb egységre hív: arra a konkordanciára, a szívek egységére és találkozására, amely a tettekben is meg kell hogy mutatkozzon. Majd a Mária-kápolna oltárképjelenetéből kiindulva, amely Mária és Erzsébet találkozását állítja a hívek elé, Bábel Balázs hangsúlyozta a családtalálkozó fontosságát, amely az egész nemzetre kihat.

Az érsek kitért a június 4-i trianoni veszteségre is az ezen a napon ünnepelt Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan, majd kifejtette: felül kell emelkednünk a bánaton, és lelkünkben kell erősíteni az egymáshoz való tartozást, amelyre az Egyházmegyei Családi Nap is alkalmat teremt. Az egymás közötti egység nemzeti, hit- és kultúrabeli vonatkozásaira irányítva a hallgatóság figyelmét kiemelte továbbá a globalizáció negatív hatásait a családi és nemzeti közösségekre, amelyek a gyökerektől fosztják meg az embereket.

Kötődés, vallás és kultúra nélkül közömbössé válhatunk a minket körülvevő világ iránt. Éppen a közönybe fulladás, az „elveszített szemkontaktus” visszanyerésére ad lehetőséget és teret a családi nap és minden találkozó, amely erősíti a nemzet sejtjei közötti kapcsolatot – hangsúlyozta a továbbiakban Bábel Balázs.

Homíliája végén a főpásztor egy személyes példát osztott meg a szentmise résztvevőivel: saját családja már két éve szervez családtalálkozót, amely erősíti az egymás közötti kapcsolatot, az addig elfeledett rokoni szálakat. Ennek mintájára szorgalmazta a családok összetartását, hiszen aki saját családját nem szereti, hogyan szeretheti a nemzetet? Szentbeszédének lezárásaképpen Bábel Balázs Mária közbenjárását kérte, hogy a Jézussal való szívbéli egység megvalósulhasson a családokban és az egész nemzetben.

A családtalálkozót megnyitó szentmise végén Jeney Gábor kihirdette, hogy Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Pro Familia-díjban részesítette Hortobágyiné Nagy Ágnest, a Parázs Pasztorális Központ szakmai felelősét és férjét, Hortobágyi Tibort, a Parázs Pasztorális Központot működtető Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) elnökét a házasságra való felkészítés és a családokért végzett munkájuk elismeréseképpen. Hortobágyi Ágnes szerkesztőségünknek elmondta, a legnagyobb ajándék számukra, hogy a díjat házaspárként kapták férjével együtt. Az egyesület szakmai felelőse kiemelte, az elismerés a SZÉK korábbi és jelenlegi munkatársainak, közösségi társaiknak és családtagjaiknak is köszönhető, és kifejezte háláját az Istentől kapott, családként gyakorolható hivatásért.

Az ünnepi szentmisén zenei szolgálatot teljesített Ubornyák Zsuzsanna Kecskemétről, Terenyi-Bujdosó Eszter és Bujdosó Ádám Lajosmizséről.

A nap további részében a családok egy 12 állomásból álló kalandpályán vehettek részt az arborétum területén. Az állomások mindegyikén különböző játékos, ügyességi feladatot kellett teljesíteniük a résztvevőknek, melynek során pontokat lehetett gyűjteni. Legalább hat állomás feladatának sikeres teljesítésekor a versenyzők a regisztrációs pultnál leadhatták teljesítési lapjukat, amely a nyereményjátékban való részvételre jogosított fel. Az állomások között volt gyógynövényes pult, ahol Tóth Andrásné, a Parázs-központ munkatársának vezetésével különböző növényeket kellett felismerni illatuk alapján; Kutasi Gábor és Ubornyák Zsuzsanna éneklési versenyre hívták a vállalkozó szellemű családokat, akik azt is elmondták, hogy a Szentcsalád-plébánián és a Fokolárén keresztül kapcsolódtak be a családi nap szervezésébe. Az arborétum ösvényei mentén megbúvó állomások között lehetőség volt továbbá állatnyomok és állathangok felismerésére, fajátékok kipróbálására és fafaragásra is.

Ez utóbbi foglalkozásba kapcsolódtak be Gyüre Tamás és Gyüre-Fekete Regina is, szintén a Fokoláré közösség tagjai, akik mindketten a szegedi egyetemen végeztek pszichológia szakon. A Szentcsalád-plébánia közösségéhez is tartozó fiatalok kisfiukkal, Áronnal vettek részt a találkozón. Elmondták, fontos számukra a családközösségbe való tartozás, ők maguk is megosztották a házasságra való tiszta felkészülés szépségeit és nehézségeit egy jegyesek számára tartott kurzus során.

Az Egyházmegyei Családi Nap mellett a 118. sz. Kalazancius Cserkészcsapat is találkozót szervezett, illetve külön állomáson várták a Szeder őrs tagjai a játszani vágyó családokat. Szabó Gréti, Kovács Luca, Szabó Dóri és Cseri Anita elmondták, hogy három éve tagjai az őrsnek, és minden évben részt vesznek az éves táborban, illetve a hasonló rendezvényeken. A cserkészcsapat mindemellett „első próbát” is szervezett tagjai számára (A cserkészeknek három próbát kell teljesíteniük három egymást követő évben, amelyek nehézsége is változik. Ez avatja be a kiscserkészeket a további cserkészéletbe – a szerk.), illetve a Csapat Tanácsadói Testülete ülésezett, valamint szülői értekezletet tartottak a nyári táborról.

A családnapon kedvezményes könyvásárra kínált lehetőséget a Korda Könyvkiadó, de a gazdag programkínálat mellett kötetlen beszélgetésre, játékra és pihenésre is szolgált az együtt töltött idő.

Az arborétum bejáratánál a Magyar Szentek-szoborsétány fogadja a belépőt Damaszkuszi Szent János gondolataival: „Istent ugyanis azokkal a dolgokkal tiszteljük, amelyekben szolgái is örömüket találják. (...) [Ennélfogva nekünk, akik hívők vagyunk, a szenteket tisztelnünk kell nemcsak a zsoltárokkal, himnuszokkal és lelki énekekkel, hanem a szív Isten előtti megrendültségével is...] Látható szobrokat és képeket készítünk róluk, de még inkább erényeiket követve igyekezzünk elnyerni, hogy élő szobraik és képeik lehessünk.”

A találkozásnak, az egymásra vetett pillantásnak örömével és megrendültségével gazdagodhattak tehát mindazok, akik ellátogattak a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye találkozójára, amely arra is lehetőséget teremtett, hogy a közösséget kereső családok is ismeretségeket köthessenek, valamint bátorítást kapjanak.

Fotó: Lambert Attila

Várkonyi Borbála/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria