A szívünkben hordott keresztet is ünnepeljük – Cigány közösségek zarándoklata Máriapócson

Hazai – 2021. szeptember 21., kedd | 17:55

Évről évre a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe utáni hétvégén – immár hét évtizede – a cigány közösségek elzarándokolnak Máriapócsra. Az idei zarándoklat szeptember 18-án, szombat délután lelkigyakorlattal vette kezdetét, 19-én, vasárnap pedig Orosz Atanáz miskolci püspök vezetett ünnepi liturgiát.

Az első napon a zarándokok meghallgathatták Makkai László, a Görögkatolikus Roma Szakkollégium igazgatója elmélkedését, aki a kereszt jeleit, jelentéseit, illetve azok értelmezésmódjait tárta fel a hallgatóságnak. Az esti Szent Liturgián Balogh Győző János, a Miskolci Egyházmegye cigánypasztorációs referense elmélkedése hangzott el, az ezt követő virrasztást Kanyó Árpád hodászi parókus vezette.  A zarándoklat mindkét napján kispapok is segédkeztek, köztük Magyar Richárd és Lakatos Zsolt növendékek.

A zarándoklat második napján, vasárnap  Orosz Atanáz miskolci püspök vezetett Szent Liturgiát. Az oltár körül és a gyóntatásban szolgáló atyák túlnyomó többsége cigánypasztorációs feladatokat is ellát; többen tanodaprogramokat is vezetnek a metropólia egyes parókiáin. A liturgiához idén is a hodászi közösség biztosította az énekes szolgálatot.

Orosz Atanáz az ünnepi homíliában megemlítette, hogy az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, Budapesten hangzott el először lovári nyelvű betétekkel latin rítusú szentmise. Majd fölelevenítette a Ferenc pápa vezette Statio Orbis szentmisét és a Szentatya felvidéki útját, amikor Kassa romák lakta negyedébe látogatott, elsősorban azért, hogy a cigányok emberi méltóságát, az Egyházban betöltött szerepüket hangsúlyozza. „Az Egyház szívében vagytok” – vallotta 56 éve Szent VI. Pál pápa, s „ugyanezt mondta a Luník IX lakónegyedben Ferenc pápa is. Ennek bizonyosságával gyűltünk össze ma mi is” – jelentette ki a főpásztor.

„Ki az, aki keresztjét felvéve Jézus nyomába lép?” – tette föl a kérdést a napi evangélium alapján a püspök, majd a Szentatya egy héttel korábbi budapesti szavaira utalva válaszolt is rá: „Az az ember, aki Isten szeretett gyermekeként bizalommal átéli a testvériséget, aki szolgáló szeretettel nap mint nap odalép testvéreihez. Nem magunknak élünk, és főleg nem magunk istenítése végett, hanem az igazi Úr Jézust kell követnünk, aki életét adta a Szent Kereszten.” Tehát az lép Jézus nyomába, aki áldozatot is vállalva és szeretettel tekint minden emberre. Ferenc pápa eperjesi homíliája szerint is nagyon fontos, hogy a kereszt a szívünkben legyen. „Akkor vagyunk igazi keresztények, ha felfogjuk, hogy micsoda szenvedés árán, micsoda kínok és nyomorúság vállalásával váltott meg bennünket Krisztus, és ha ezt a mérhetetlen szeretetet akár szenvedések közepette, de magunkévá tesszük. Ha mi magunk is hasonló szeretettel és nyitottsággal fordulunk testvéreink és mindenki felé. Legyen a mai zarándoklat tanúsága a szívünkben hordozott kereszt” – mondta Orosz Atanáz.

A liturgia végén a cigánypasztorációban szeretettel végzett tevékenységéért a Hajdúdorogi Főegyházmegyéből a rászorulókat is szolgáló Posváncz József, a Miskolci Egyházmegyéből Csorba Mónika Katalin, Szemán Ágnes Katalin és Szilágyi Eszter, a tíz éve működő miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium munkatársai a metropólia elismerésében és püspöki dicséretben részesültek.

A Nyíregyházi Egyházmegyében két poszthumusz elismerést is odaítéltek: Tóth Andrea a periférián élő, hátrányos helyzetben lévő embertársait segítette kisgyermek kora óta; a díjat édesanyja vette át. Balogh Gusztáv a kántorjánosi közösséget segítette munkájával. „Jackson”, ahogy mindenki ismerte, mozgatórugó volt az egyházban: „mindenkit szeretett, és mindenki szerette” – hangzott el a laudációban. Az elismerő oklevelet özvegye köszönte meg.

A zarándoklat szokás szerint a templom udvarán végzett körmenettel és himnuszokkal zárult.

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Orosz Rita; Varga-J. Bernadett

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria