A természetjogról rendeztek konferenciát a Pázmányon

Hazai – 2019. június 7., péntek | 9:02

Május 31-én immár negyedik alkalommal rendezte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK) Jogbölcseleti Tanszékének Ius Naturale Kutatócsoportja a „Természetjog napja” című jogfilozófiai konferenciát Budapesten.

A konferenciát azzal a céllal rendezi meg a Ius Naturale Kutatócsoport, hogy tudományos fórumot teremtsen a természetjogi gondolkodás hazai képviselőinek, kutatóknak és tudósoknak, akik immáron igazi közösséget hoztak létre. E tudományos diskurzus vonzerejét mutatja az érdeklődők évről évre növekvő száma, illetve az a körülmény, hogy idén először a természetjogi gondolkodás jeles külföldi kutatói is képviseltették magukat, ezzel új szintre emelve az évek óta tartó és gyümölcsöző olasz–magyar együttműködést.

A május 31-én Budapesten tartott konferencia délelőtti ülésszakán a Trentói Egyetem (Università di Trento) jogi karának két professzora és egy kutató munkatársa tartott előadást, bemutatva természetjogi kutatásaik fő irányait.

Délután egy idegen és egy magyar nyelvű szekcióülés zajlott egymással párhuzamosan.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán rendezett konferencián könyvbemutatót is tartottak, a kutatócsoport tagjainak legújabb természetjogi tárgyú köteteit ismertetve.

* * *

A Ius Naturale Kutatócsoport díjátadó bizottsága idén két kategóriában adta át a „Természetjog Kiváló Kutatója” megtisztelő címet: a délelőtti ülésszakon a Trentói Egyetem professzora, a klasszikus jogi argumentáció nemzetközileg elismert kutatója, Maurizio Manzin professzor vehette át e kitüntetést – a klasszikus jogászi érvelés terén elért úttörő eredményeinek elismeréseként.

A természetjog hazai kutatói közül Frivaldszky János egyetemi tanárt, a PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszéke és a Ius Naturale Kutatócsoport vezetőjét tüntették ki az elismeréssel – a hazai természetjogi gondolkodás újraélesztéséért tett elévülhetetlen érdemei elismeréseként.

Frivaldszky János közel huszonöt éves akadémiai pályafutásának szinte egészét a természetjogi gondolkodás kutatásának szentelte; számos kötet és publikáció, továbbá a PPKE JÁK természetjogi műhelyének és jelenlegi, természetjogi alapokon nyugvó jogfilozófiai curriculumának megszervezése köthető a nevéhez.

Forrás és fotó: PPKE Jog- és Államtudományi Kar

Fotó: PPKE VM Stúdió/Facebook

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria