A Végtelen lehetőség program eredményeiről tartott tájékoztatót a Katolikus Karitász Sellyén

Hazai – 2022. május 26., csütörtök | 10:26

A Végtelen lehetőség elnevezésű, európai uniós finanszírozású komplex felzárkóztatási program eredményeiről rendeztek tájékoztatóval egybekötött szakmai konferenciát május 23-án az ormánsági Sellyén.

A rendezvényen részt vett Szép Attila, a Pécsi Egyházmegye hivatalvezető püspöki helynöke; Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója; Lantos Szilárd, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat modellprogramjának ügyvezetője, valamint állami szervezetek képviselői.

A Katolikus Karitász hazánk egyik legnagyobb karitatív szervezeteként évek óta vesz részt felzárkóztató célú és öngondoskodást segítő programok kidolgozásában és megvalósításában. Ezek közé tartozott a Végtelen lehetőség program, melynek keretében a Sellyei járás 38 településén, összesen legalább 920 rászoruló életesélye és életminősége javult. A Sellyei járás Magyarország második legkedvezőtlenebb gazdasági mutatókkal rendelkező, aprófalvakból álló térsége, ahol a lakosság számára a mélyszegénységből való kitörés lehetősége nem biztosított.

A program tájékoztatóján Szép Attila püspöki helynök rámutatott végtelen emberi lehetőségeink tárházára: végtelen lehetőségünk van észrevenni, hogy mennyi ajándékot, szeretetet hordozhat számunkra a másik ember. Végtelen lehetőségünk van észrevenni, hogy nincsenek befejezett sorsok és életutak, hanem mindig kínálkozik újabb lehetőség, amely emberségünkben előbbre vihet, gyarapíthat, gazdagíthat minket. Végtelen lehetőségünk van szeretni, ami Krisztus Urunk által parancsba adott kötelességünk, nem mindig könnyű, és elsősorban tudatos döntés, hogy a másik ember javát szolgáljuk. Végtelen számú lehetőségünk van megtalálni a szeretet különböző formáit, melyhez találékonyság, leleményesség szükséges, hogy a másik embernek segíthessünk, megmutathassuk neki a szeretetünket – emelte ki beszédében Szép Attila.

A Karitász – és a programban együttműködő társszervezetek – fókuszában a lakosság életesélyeinek növelése, életminőségének javítása, s főként a szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése állt. Kiemelt cél volt a járás szociális hálójának erősítése, a szociális szolgáltatások hiányának pótlása, továbbá új módszereket, a meglévő ellátórendszert kiegészítő programokat hívtak életre a 385 211 487 forint európai uniós támogatás segítségével.

Lantos Szilárd, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője a tájékoztatón elmondta, nagy örömmel vettek részt a Katolikus Karitásszal a program megvalósításában. A szakemberek együttgondolkodásával kemény útkeresés során, más, korábbi programok eredményeit felhasználva születtek meg és formálódtak a részletek, amelyeket a helyi közösségek sajátosságaihoz alkalmazva ültettek át a gyakorlatba. Kiemelte, ahhoz, hogy a felzárkóztatásban hatékonyan tudjanak segíteni, rendkívül fontos a jelenlét, a pozítív minta, ezért a szakembereknek folyamatosan oda kell menniük a rászorulókhoz. A program leírásában több helyen felbukkan a jelenlét fogalma, mely a Máltai Szeretetszolgálat pécsi szervezetének 2007-ben – még állami támogatás nélkül – indított programjából ered. Ennek keretében a segítő szakemberek a nehéz sorsú emberek közé költöztek, velük szomszédságban éltek.

2018 nyarán Tésenyben és Kisszentmártonban úgynevezett Jelenlét Pontokat hoztak létre, Mailáthpusztán és Csányoszróban pedig Mobil Jelenlét Pontokat. A közösségeknek való szociális segítségnyújtást jelenleg is úgynevezett Utazó Jelenlét Szolgáltatás végzi mintegy tíz településen.

A támogatásnak köszönhetően a helyi lakosság 2018 óta különféle ösztönző programokban vehetett részt: Zöldellő kertek (háztáji gazdálkodás és kiskert program); Tudatos háztartás (öngondoskodást elősegítő program családoknak); Szép otthon program (lakhatási körülmények fejlesztése); Példakép program (iskolai sikerességet, pályaválasztást támogató program); Családi napok (közösségszervezést, közösség erősítését célzó program). Továbbá fejlesztő foglakozásokat szerveztek a lemorzsolódás megelőzése és az iskolai sikeresség elősegítése érdekében.

A programot záró rendezvényen Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója példaértékűnek nevezte és megköszönte a programban részt vevő kormányzati szervek, segély- és civil szervezetek, egyházi közösségek, plébániák együttműködését. Kiemelte, hogy a Végtelen lehetőség program ugyan most véget ér, számos más program keretében azonban folytatódik, mert az elért eredményekre továbbra is lehet és kell is építeni.

A hosszú távú segítségnyújtás érdekében a szervezet a projekt után is jelen marad az Ormánságban és továbbra is támogatja az ott élőket.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Hegyi László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria