A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola várja a jelentkezőket

Hazai – 2021. február 13., szombat | 11:00

A veszprémi főiskola bemutatja képzéseit, az ott folyó oktatást, a hallgatóikat váró lehetőségeket pedagógusképzésein, szociális szakjain, szakirányú továbbképzésein.

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola azokat várja pedagógusképzésein, szociális szakjain, szakirányú továbbképzésein, akik szeretnék megismerni saját képességeiket, miközben mások tehetségének kibontakoztatására éreznek hivatást, vagy szociálisan rászorulók felzárkóztatására készülnek.

A hitéleti és közismereti tanárképzés gyakorlatorientált a főiskolán; a gyakorlatok során vezetőpedagógus/mentortanár segítségével a tanárjelöltek betekintést nyernek a köznevelési intézmények működésébe, a szaktanári és a nevelőmunkába. A szakképzettséghez kapcsolódó legkorszerűbb módszertani ismereteket és kompetenciákat sajátíthatják el.

A Pannon Egyetemmel való együttműködésnek köszönhetően közismereti tanárszakokkal szakpárban is elvégezhető a hittanár–nevelőtanár szak. Az Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karával közös képzésben lehet közismereti szakpárokra jelentkezni.

Az 1995 óta működő szociális munka szakos képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik hatékonyan tudják segíteni egyének, közösségek életminőségének javulását, és képesek aktívan közreműködni az egyént és a társadalmat veszélyeztető tényezők feltárásában, megelőzésében. A szociális munka alapképzési szakon nappali és levelező munkarenden egyaránt folyik képzés, amelynek ideje 7 félév.

Az itt végzettek önkormányzati és állami intézményeknél, civil és egyházi karitatív szervezeteknél, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál, idősek otthonában tudnak elhelyezkedni, illetve bárhol, ahol lehetőség van a szociális problémák hivatásszerű kezelésére.

Diplomát szerzett hallgatóik jelentkezhetnek szociális munka, szociológia, szociálpolitika, szociálpszichológia, közösségi és civil tanulmányok, kisebbségpolitika és az egyetemek sok más mesterszakára.

Posztgraduális képzésekre szintén lehetőség nyílik a tanárképzésben és a szociális tanulmányok területén egyaránt.

A teljes ismertetőt ITT olvashatják.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: VHF.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria