A zarándok a végső célt kell hogy nézze – Orosz Atanáz vezetett liturgiát Máriapócson

Hazai – 2020. július 21., kedd | 16:23

Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök vezetett liturgiát július 19-én Máriapócson az egyházmegyei búcsúra érkezett zarándokok részvételével.

Idén tavasztól a máriapócsi búcsúk rendjében is minden megváltozott; a Miskolci Egyházmegye megszokott búcsújára sem hirdettek közös, nagy zarándoklatot. A felnőtt fiatalok csoportján kívül a kisebb-nagyobb családok zarándokoltak el saját szervezésben a kegyhelyre.

A szombat kora este gyalogosan érkező zarándokcsoportot Orosz Atanáz püspök idén is a falu határában várta, a templomba vezető utolsó néhány kilométert velük együtt tette meg. Az ünnepi készület a szombat este közösen végzett lítiás nagyvecsernyével és az azt követő virrasztással vette kezdetét. A Miskolci Egyházmegye püspöke az Illés próféta ünnepe előtti vasárnapon végzett liturgiát elsősorban az egyházmegyéért ajánlotta föl.

A mögöttünk álló különleges, megpróbáltatásokkal teli hónapokban sokkal inkább megéreztük halandó voltunkat. Egy beteg világban azt képzeltük, hogy örökké egészségesek maradhatunk – mondta Ferenc pápa négy hónappal ezelőtt. Föl kell ismernünk, hogy itt, a földön nem vagyunk halhatatlanok.

„Az elmúlt hónapokban világosan tudtul adta nekünk a Gondviselő, hogy itt, a földön vándorok és zarándokok vagyunk, akiknek nem e világi a végcélja”

– egészítette ki a Szentatya gondolatait a főpásztor, majd Szent Péter apostol intelmével folytatta a homíliát: „Szeretteim, kérlek benneteket, hogy mint idegenek és zarándokok, tartózkodjatok a testi kívánságoktól, mert ezek a lélek ellen törnek” (1Pét 2,11).

„Sokféle szenvedély, kísértés környékezett meg bennünket az elmúlt hónapok során is. Sőt, a megváltozott új helyzetben a régi függőségek mellett kialakultak újabb, internetes függőségek, emberhez nem méltó kapcsolatok, amelyekről sürgősen és tüstént le kell mondanunk – ezt az üzenetet közvetíti az apostol is. A zarándok a végcélt, a végállomást kell hogy nézze – az elmúlt hónapokban ez nyilvánvaló lett.

Egy zarándoklat során szembesülünk azzal, hogy hova is tartunk. Kérjük a kegyelmet, hogy most már valóban Isten szándéka szerint tudjuk folytatni utunk hátralévő részét – tette hozzá Atanáz püspök.

Szent Illés ünnepnapja előtt az első hat egyetemes zsinat atyáiról emlékezik meg a Görögkatolikus Egyház – ezekre utalt a főpásztor a homília második részében. A második egyetemes zsinaton megfogalmazott hitvallás hangzik el azóta is minden Szent Liturgián. Az ötödik egyetemes zsinatra Konstantinápolyban a Szent Bölcsesség (Hagia Sophia) székesegyházban került sor, melyet éppen most nyilvánítottak mecsetté, és ahol a keresztény jelképeket eltakarják.

„Imádkozzunk, hogy ilyen a történelemben még egyszer ne fordulhasson elő, és szégyenkezzünk, hogy ez a világ csak egy kis szomorúsággal és enyhe jelzőkkel reagál ezekre a rettenetes történésekre. Kérjük a Gondviselőt, hogy a mi templomaink soha ne kerüljenek erre a sorsra, és őrizzük meg hitünket úgy, ahogy azt a zsinati atyák reánk hagyták” – fogalmazott Atanáz püspök.

„A zsinat atyái arra figyelmeztetnek bennünket, hogy tisztában kell lennünk hitünkkel. Kérjük az Atyát, a Fiút és a Szentlelket: ne felejtsük el soha, hogy a Szentháromság egy Isten megváltott népe vagyunk. Azt se, hogy két természetben váltott meg bennünket az Istenember; az Úr Jézus Krisztus isteni és emberi természetében egyaránt működtette két akaratát, ami üdvösségünkhöz szükséges volt” – folytatta a miskolci püspök, és hozzátette: „Egyáltalán nem mindegy, hogy mit és hogyan hiszünk. Folyamatosan táplálni, gondozni kell a hitünket, hogy azzal a hittel tudjunk azonosulni, amelyet annak idején az egyház atyái a legmélyebb megértéssel megfogalmaztak és reánk hagytak. A zarándoklat erre is biztat bennünket; pótoljuk hitünk hiányosságait, és minden időben az igaz, teljes hitet adjuk tovább a következő nemzedéknek. Mindennap erősítsük és pontosítsuk ezt az igaz hitet életünkben.”

A miskolci megyéspüspök végül Máté evangéliumából idézte: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Orosz Atanáz szerint „óriási feladatunk van saját családi környezetünkben, lakóhelyünkön, munkahelyünkön, hogy azt a világosságot árasszuk, amelyre ennek a világnak különösen is nagy szüksége van. Legyen ez a zarándoklat mindannyiunk világosságának megerősítője, hogy így a környezetünkben élők számára is hasznos lehessen, és a hazaérkező hívek valóban a jó cselekedetek világosságának fényével járhassanak az élen! Ahogyan imaóráink végén imádkozzuk itt a kegytemplomban is: »Istenünk vegyen körül bennünket szent angyalaival, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk taníttatva a hit egységére és a megközelíthetetlen világosság megértésére jussunk«, hogy az a világosság, ami itt, Máriapócson mindig útba igazít bennünket, odahaza is útba igazító legyen mindenki számára”.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria