Annus mirabilis – Mayer Mihály és Várszegi Asztrik hálaadása püspökké szentelésük évfordulóján

Hazai – 2017. február 13., hétfő | 17:40

Február 10–11-én Mayer Mihály nyugalmazott pécsi megyéspüspök és Várszegi Asztrik OSB püspök, főapát Pannonhalmán közös hálaadást és emlékezést tartottak püspökké szentelésük évfordulója alkalmából.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Huszonnyolc évvel ezelőtt, 1989. február 11-én az esztergomi bazilikában Dékány Vilmost és Várszegi Asztrikot esztergomi, Ács Istvánt egri, Mayer Mihályt pécsi, Takács Nándort székesfehérvári segédpüspökké szentelték.

Hortobágyi T. Cirill főmonostori perjel az Annus Mirabilist, a Kelet-Európában a kommunizmus bukását hozó „csodálatos esztendőt” felidézve így köszöntötte a két püspököt: „Nagy változások indultak 1989-ben, sok bizonytalansággal, talán az elején még azt sem lehetett tudni, hogy nem fordul-e vissza ez a folyamat. Aztán kiderült, hogy a totalitárius államberendezkedés, a külső kényszer ugyan megszűnik, de a szabadság kínálta sokféle lehetőséggel élni nem is olyan könnyű, mert léteznek az Egyházban is belső korlátok, amelyek pragmatikus gondolkodásra ösztönöznek. Egy püspök számára a szolgálat mindig komoly kihívás, de az ilyen embert próbáló időszakban talán még inkább az. Ezen az ünnepi estén azt kívánom, hogy ha néha a testeteken talán érzitek is az elmúlt huszonnyolc évet és az azt megelőző éveket, a lelketeket világítsa meg a hit fénye, és az örök dicsőségből már most megérezzetek valamit: békét, biztonságot, az Úristen szeretetét! Isten éltese a Mihály és Asztrik püspökeinket!”


Február 11-én a konventmisén a két püspök együtt koncelebrált a bencés atyákkal. Hálát adtak az elmúlt huszonnyolc év minden ajándékáért, és megemlékeztek a közben elhunyt egykori társaikról: Ács István, Dékány Vilmos és Takács Nándor főpásztorokról.

„Mi már a II. vatikáni zsinat lelkületében lettünk püspökök – mondta homíliájában Várszegi Asztrik –, akik azon fáradoznak, hogy »a Krisztus-hívők a húsvéti misztériumot egyre jobban megismerjék és éljék az Eucharisztia által úgy, hogy egy nagyon szorosan összetartozó testet képezzenek Krisztus szeretetének egységében; [24] (…) továbbá hogy a gondjukra bízottak valamennyien egy szív és egy lélek legyenek az imádságban [25], s a szentségek vételével növekedjenek a kegyelemben, és hűségesen tanúskodjanak az Úr mellett«. (Christus Dominus 12. pontja) Ebben a kedves és ünnepi órában is Krisztus húsvéti titkát ünnepeljük. Ez a mi méltó hálaadásunk. Könyörögjünk, püspökök, papok, szerzetesek és hívek, hogy egy szív és egy lélek lehessünk, hogy növekedjünk az Úr és egymás iránti szeretetünkben.”

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria