Az EBESZ küldöttei a Nyíregyházi Egyházmegyénél is tájékozódtak a menekültek helyzetéről

Hazai – 2022. május 2., hétfő | 13:49

Április 26-án a Nyíregyházi Egyházmegye püspöki hivatalában fogadták az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőit, akik az Ukrajnából érkező menekültek helyzetéről tájékozódtak az egyházmegyei karitász munkatársaitól, valamint a főpásztortól, Szocska A. Ábel megyéspüspöktől.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó különleges képviselője, Valiant Richey azért érkezett Magyarországra, hogy tájékozódjon az Ukrajnából érkező menekültek helyzetéről. Vele érkezett Oleksandr Kyrylenko, a képviselet irodájának munkatársa, valamint Dán Károly nagykövet és Kubatov Marcell beosztott diplomata, mindketten Magyarország Állandó Képviseleteként az EBESZ, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek mellett.

Az EBESZ-képviselők látogatásának célja az információszerzés volt. Arról tájékozódtak, hogyan dolgozik a Katolikus Karitász, és milyen tevékenységet folytat a humanitárius szervezet Barabásnál.

Azzal kapcsolatban érdeklődtek, hogy a munkatársak tudomására jutott-e a menekültválság idején nyújtott segítség során ember-, illetve szervkereskedelemmel vagy prostitúcióval kapcsolatos tevékenység, valamint milyen lépéseket tesznek ezeknek a nem kívánatos tevékenységeknek a megakadályozása érdekében.

A nem magyarországi határszakaszokon ugyanis a menekülteket ilyen és ehhez hasonló veszélyek fenyegetik.

A feltett kérdésekre Oláh Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója és munkatársa, Pásztor Gergely, valamint Szocska A. Ábel püspök válaszoltak, akik elmondták, hogy emberkereskedelemre utaló jeleket nem tapasztaltak.

A Katolikus Karitász Barabásnál felállított fogadópontján, ahol a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász munkatársai a kezdetektől kint vannak, folyamatos az egyenruhás rendőri, katonai jelenlét, naponta kétszer érkeznek civil ruhás nyomozók, hogy gyanús elemekről érdeklődjenek. A barabási fogadópontnál a kormányhivatal munkatársai 0–24 órában kereshetők (menekültjogi eljárások, személyi iratok, de akár kutyaoltások ügyében is), a jogvédő szervezetek elérhetőségeit kitáblázva láthatják és szórólapon is megkapják az Ukrajnából érkezők, hogy mindenkit megfelelő információval lássanak el. Ezért is segítenek folyamatosan a tolmácsok. Az elérhetőségek megadásán túl lehetőséget biztosítanak minden Barabásra érkezőnek arra, hogy telefonáljanak (ha kell, SIM-kártyával, állandó WIFI-vel, ha kell, saját készülékhez való töltővel segítik ki őket). A további segítőpontokról, az esetleges veszélyekről is tájékoztatják az embereket. A helyi egészségügyi szolgálat, a Vöröskereszt, az Orvosok Határok Nélkül egészségügyi segélyszervezet, valamint a Katolikus Karitász orvosmissziója egészségügyi segítségnyújtást kínál az arra rászorulóknak.

A menekülteket a fogadópontnál (a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően) regisztrálják, az őket elszállítók rendszáma, utazásuk célpontja is rögzítésre kerül egy táblázatban, így a védelmük érdekében nyomon tudnak követni minden határátlépőt, aki a fogadópontra betér.

Oláh Tamás a vendégeket részletesen (napra lebontva) tájékoztatta a háború kitörése óta végzett karitatív munkáról, és az egyházmegye ebben betöltött szerepéről.

Február 25-én (a háború kitörésének másnapján) reggel bizottság alakult az egyházmegyénél, melynek tagja volt  a megyéspüspök, a főhelynök, a pasztorális helynök, az ökonómus, a kancellár és a karitász igazgatója. Meghatározták, hogyan kezdődjön a menekültek megsegítése, melyek a prioritások, mire lehet szükség. A bizottsági ülés után az országos karitász igazgatója hívta Oláh Tamást, hogy felajánlja az egyházmegyei karitász számára az azonnali gyorssegélyt.

A nyíregyházi Karitász Pont időlegesen bezárt, hogy a határra koncentrálhassa erőit. Az Ófehértón elhelyezett kilenc családnak vittek adományt a meglévő karitászellátmányból. A határátkelőknél – Záhony, Beregsurány, Lónya, Barabás, Tiszabecs – személyesen tájékozódtak a helyzetről. Családok elhelyezésének ügyében jártak el, segítettek vonatjegyet váltani a menekülteknek.

26-án megérkezett az első kamionnyi gyorssegély az országos karitásztól az egyházmegyébe: többek között matracok, élelmiszer, ásványvíz, pelenka – a menekültek rövid távú megsegítéséhez szükséges felszerelés.

A máriapócsi karitászcsoporttal Beregsurányból is vittek menekülteket Nyíregyházára, valamint Beregsurányba is vittek adományokat.

27-én Barabáson felállították a Karitász Segítségpontot. Rögtönzött védelmi bizottsági ülést tartottak itt Soltész Miklós államtitkárral, a kormánymegbízottal, a megyei közgyűlés alelnökével, a polgármesterrel, a rendőrség, a közútkezelő, a kormányhivatal képviselőivel. Feladat: minden Ukrajnából menekülőt – kivétel nélkül – ellátni, segíteni, informálni, a szállást vagy az utazást megszervezni nekik, valamint regisztrálni minden beérkezőt, azt is, hogy ki és hová viszi őket. A regisztráció abban is segített, hogy a további sorsukat is nyomon tudják követni.

Ezt követően minden nappal egyre szervezettebben és tudatosabban folyt a munka a barabási fogadópontnál. A karitász-munkatársak a további részletekről is tájékoztatták az EBESZ képviselőit: egyebek mellett az adományok érkezéséről, raktározásáról, szétosztásáról, a helyszínen és a szálláshelyeken lévő menekültek és állataik ellátásáról, a szállításukról, kapcsolattartásról.

Az egyházmegye jelen pillanatban több helyszínen közel száz menekült embertársunkról gondoskodik, követi figyelemmel sorsukat, munkát és oktatás-nevelést is biztosítanak számukra igény szerint; helyet kapnak az egyházmegye épületeiben és tanodáiban, köznevelési intézményeiben.

A tájékoztató megbeszélést vacsora követte, majd Szocska Ábel megyéspüspök vezetésével a vendégek bepillanthattak a püspöki hivatal, valamint a görögkatolikus papnövendékek mindennapjaiba is. Megtekintették a szeminaristák felújított kápolnáját, ahol közösen imádkoztak a menekültekért és az őket segítőkért.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria