Az erények nyomában – Folytatódik a Pécsi Egyházmegye szabadegyetemi előadás-sorozata

Hazai – 2019. január 12., szombat | 17:22

2019-ben is folytatódik a Pécsi Egyházmegye szabadegyetemi előadás-sorozata. A cél idén is a fogalmak tisztázása, katolikus hagyományaink és kultúránk megértése, a hit és a tudás egységének helyreállítása. Az idei első előadás január 9-én volt a pécsi Magtár Látogatóközpontban.

A tavaszi félév témája a sarkalatos és teológiai erények – elsőként az okosságról tartott előadást Udvardy György megyéspüspök és Görföl Tibor teológus.

A megyéspüspök előadása elején kiemelte, hogy Isten nagy ajándéka az emberi értelem, melyhez kapcsolódik az okosság. „Az okosság az ember végső céljára irányul, arra, hogy bölcsen és jól lássa a saját aktuális helyzetét, jól tudja megítélni a helyzetét, ismerje azokat az eszközöket, amelyek a céljának, mégpedig a végső céljának megfelelnek. Ismerje azokat a veszélyeket is, amelyek veszélyeztetik e cél elérésében. Valójában az okos ember pontosan tudja, hogy az élete Krisztusban értelmezhető.”

Görföl Tibor előadásában felhívta figyelmet arra a filozófiai problémára, hogy az okosság középpontba állításakor fennállhat a veszély, hogy a keresztény gondolkodás a klasszikus görög gondolkodás igájába hajtja a fejét, hiszen a görögök voltak azok, akik az erényeket, és főleg az okosságot piedesztálra emelték. Az előadó szólt az okosság ellentéteiről is. Aquinói Szent Tamást idézve arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy az okosság ellentéte a fösvénység.

„Valakinek az okosságát a természetfeletti hit megvilágítja és kitágítja” – emelte ki Görföl Tibor, és példákkal szemléltette a természetfeletti okosság magatartás- és cselekvésformáit.

Az előadások meghallgathatók a Pécsi Egyházmegye honlapján keresztül.

Legközelebb, február 20-án az igazságosságról hallhatnak az érdeklődők a szabadegyetemen. A második sarkalatos erényről Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, Benke József jogász, valamint Udvardy György pécsi megyéspüspök tart előadást.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Loósz Róbert

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria