Az eucharisztikus kongresszusra készültek a Győri Egyházmegye zarándoklatán

Hazai – 2019. május 2., csütörtök | 13:01

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való felkészülés jegyében telt május első napja a győri Káptalandombon. A Veres András megyéspüspök által kezdeményezett egyházmegyei zarándoklat középpontjában az Oltáriszentség, a szent család példája és a missziós kereszt állt.

A program délelőtt Veres András megyéspüspök köszöntőjével kezdődött, majd Fábry Kornél, a NEK főtitkára beszélt a világesemény előkészületeiről, kulisszatitkairól a Győri Egyházmegye különböző pontjairól érkezett zarándokoknak a Nagyboldogasszony-székesegyházban. Kornél atya előadása után a győrújfalui Öröm Hírnökei ének- és zenekar zenés áhítattal segítette a híveket a szentmisére való felkészülésben.

A szentmisén Veres András püspökkel koncelebrált Fábry Kornél mellett a Győri Egyházmegye papsága. „Különösen szolidárisnak kell lennünk mindazokkal, akik szükséget szenvednek. Ha az eucharisztikus asszonnyal, Máriával szemléljük Jézus arcát, akkor általa megtanulhatjuk minden embertársunkban felfedezni Isten arcát. Senki számára sem férhet kétség ahhoz, hogy a gyermek Jézus sokat tanult édesanyjától, Szűz Máriától és nevelőapjától, Szent Józseftől. Az emberré válás iskolája számára is a család volt, vagyis a názáreti otthon. Az áldozatvállalásra való készséget, amely legteljesebben a kereszten mutatkozott meg, minden bizonnyal tőlük sajátította el. Mária keresztútja már az angyali üdvözletkor elkezdődött. Amikor csak ő tudta, hogy a gyermek, akit fogant, az Isten Fia. Jézus és Mária keresztútja a Golgota felé menet találkozott, és ekkor teljesedett be Simeon jövendölése: »a te lelkedet is tőr járja át« (Lk 2,35). De jó lenne, ha minden szülő képes lenne saját szavaival, életpéldájával megtanítani gyermekének a helytállást, az áldozatvállalást és a hűséget! Biztosan nem lenne ennyi összeomlott családi élet, ha képesek lennénk több áldozatot vállalni” – hangsúlyozta szentbeszédében a Győri Egyházmegye főpásztora.

A szentmise után a szervezők a Püspökvár kertjébe várták a családokat, ahol a Hangraforgó együttes hívta zenei kalandozásra az érdeklődőket. A zenészektől Veres András megyéspüspök és Reisner Ferenc, a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektora vette át a pódiumszínpadot. Beszélgetésük alapját azok a kérdések adták, amelyeket a hívek előzetesen küldtek el erre az alkalomra. A kérdezők a délután folyamán választ kaphattak a főpásztori szolgálat mai kihívásaira, a fiatalok megszólításának lehetőségeire, illetve az Egyház és az egyházmegye jövőjét érintő kérdésekre.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke azt is megosztotta, hogy mi volt a szándéka az egyházmegyei zarándoklat meghirdetésével: „Szeretném, ha minél több közösségi élményünk lenne egyházmegyei szinten. Hiszen Jézus Egyházat, közösséget alapított: ki akar bennünket emelni a magunk sokszor szűkös világából. Úgy látom, hogy egyházmegyénk plébániai közösségei is gyakran elszigetelten működnek. Fontos, hogy szélesebb körben is megéljük: jó az Egyházhoz tartozni. Meghatározó volt számomra, amikor kispapként Rómában egy pápai szentmise alkalmával a kollégiumi kórusban énekelhettem és ráláthattam a Szent Péter térre, valamint a hozzá kapcsolódó Via della Conciliazionéra, amelyet zsúfolásig megtöltöttek a zarándokok. Azért is bátorkodtam ezt a mai találkozót kezdeményezni, hogy ne csak a saját plébániánk tagjaival tartsunk össze, hanem az egyházmegye nagyobb közösségét is a sajátunkénak érezzük. Elengedhetetlen, hogy így tudjunk imádkozni közös céljainkért is. A hitünkkel kölcsönösen erősítjük egymást.” 

A zarándoklat házigazdája kifejtette, hogy nem aggódik az Egyház jövője miatt. Reményének alapját Jézus tanítása adja, aki azt kéri, hogy ne féljünk, mert az Egyházon a pokol kapui sem vehetnek erőt. Ugyan voltak az Egyháznak dicsőségesebb időszakai, amikor nagyobb létszámban látogatták a hívek a szentmisét, a liturgiákat, a döntő – meglátása szerint – azonban nem ez, hanem a keresztények személyes elkötelezettsége: „Egy idősebb paptestvér, aki már nincs köztünk, gyakran emlékeztetett papi szolgálatom elején arra, hogy a háború előtt sem voltak vallásosabbak az emberek. Lehet, hogy többen voltak a templomban, de nem voltak vallásosabbak, nem voltak mélyebben vallásosak. Ez számomra mindig azt a megerősítést adta, hogy nem feltétlenül a létszám miatt kell aggódnunk, hanem a személyes hit megerősítését kell szem előtt tartanunk. Ha a keresztények komolyan veszik a hitüket, akkor annak lesz olyan kisugárzása, amely sokakat magával fog ragadni. A komolyan vett keresztény élet gyümölcsöket terem. Törekednünk kell arra, hogy a személyes hitünk élő valóság legyen. Nem magunknak vagyunk vallásosak. Hamis ideológia az, amely azt hirdeti, hogy a vallás magánügy. Én ember vagyok, egy közösség, egy társadalom tagja vagyok, ebből az is következik, hogy én ebben a társadalomban akarok hívő keresztényként élni. Nem lehet a magánszférába űzni a vallásosságot, nem lehet tudathasadásos keresztényként élni: ott kell tanúságot tennünk személyes hitünkről – persze nem hivalkodóan –, ahova az Úristen rendelt bennünket” – buzdította a híveket Veres András megyéspüspök.

A káptalandombi programok idejére az egyházmegyei ostyasütő is megnyitotta kapuit a látogatók előtt, a Nagyboldogasszony-székesegyház fatimai kápolnájában pedig szentségimádásra nyílt lehetőség. A Forrás Filmklub keretében Ladislao Vajda Vigasztaló Marcelino – Kenyér és bor című filmjét láthatta a közönség a Triangulum Galériában. A gyerekek számára a Győri Egyházmegye hitoktatói tartottak foglalkozást A missziós kereszt gyerekszemmel címmel. A Győri Egyházmegyei Karitász munkatársai is kivették a részüket a kicsik aktív időtöltésének biztosításából: ők kézműveskedésre hívták a legfiatalabb zarándokokat.

A programsorozat a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói és növendékei által vezetett Mária-köszöntővel és főpásztori áldással zárult a Könnyező Szűzanya kegyoltára előtt.


Forrás: NEK Titkárság/Győri Egyházmegye Sajtóirodája

Fotó: Ács Tamás, Ambrus Marcsi

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria