Az irgalmasság nem válogat – Szentmisét mutattak be Győrben Boldog Apor Vilmos tiszteletére

Hazai – 2021. december 9., csütörtök | 10:29

Tájmel Antal győr-szabadhegyi plébános, esperes mutatott be szentmisét december 6-án Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Koncelebrált Böcskei Győző székesegyházi plébános, Kálmán Imre prefektus és Bognár István spirituális. A szentmisén a Brenner János Papnevelő Intézet növendékei szolgáltak.

Tájmel Antal elmélkedésében Oskar Kokoschka osztrák expresszionista festő, grafikus 1945 háborús karácsonyára készített képét tárta gondolatban a hívek elé. A képen a megfeszített Krisztus látható, keresztje alatt gyermekek sokaságával. A gyermekek tágra nyílt szemmel néznek fel Jézusra, tekintetükből egy titokzatos kérés olvasható ki. Jézus a jobb karját eloldva a keresztfától lehajol a gyermekekhez, és kezével megragadja az egyikük kezét. A szentmise szónoka az osztrák művész szokatlan, sajátos ábrázolásmódját párhuzamba állította Lukács evangélista elbeszélésével Jézus utolsó órájáról, aki szintén nem hétköznapi eszközt választott a történtek leírásához.

Márk és Máté evangéliumától eltérően Jézus utolsó óráján tele van élettel és mozgással, miként az a képen is látható – mutatott rá Antal atya. – Szent Lukács tudatosan választotta elbeszélésének ezt a módját, hiszen a rábízottaknak (a belső és külső félelmek által gyötört, fáradt korai kereszténységnek) nem pusztán egy történelmi beszámolót szeretett volna adni, hanem Jézus-követőkké akarta őket tenni, megmutatva az utat, mely Jézus végrendeletének három kardinális pontja: az imádkozás, a megbocsátás és az Istenre való teljes ráhagyatkozás.

Szent Lukács a napi evangéliumban (Lk 5,17–26) az irgalmas Jézusról beszél, aki azért jött közénk, hogy bátorítást adjon és felemeljen mindenkit, aki bizalommal fordul felé. Boldog Apor Vilmos megértette ezt a lukácsi tanítást, hogy minden körülmények között az irgalmasságot kell gyakorolnia.

Jézus karja már másokon keresztül jut el azokhoz, akik bajban vannak: Vilmos püspök még az utolsó óráiban is nyújtotta karját azok felé, akik rászorultak. Jézus Krisztus kinyújtott keze azóta is nyújtva van mindenki felé. Egykor Vilmos püspök kezét is megragadta, és ha a lukácsi példát követve próbálunk élni, egykor a mi elernyedt kezünket is erősen meg fogja ragadni – zárta szentbeszédét Tájmel Antal.

A szentmise végén Boldog Apor Vilmos püspök tisztelői – Antal atya vezetésével – a vértanú főpásztor sírjánál imádkoztak.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Hencz Márton

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria