Az ökumenikus imahét végén a felekezetek lelkipásztorai megáldották Székesfehérvárt

Hazai – 2019. január 28., hétfő | 18:38

Január 27-én, vasárnap Székesfehérvár főterén a katolikus, a református, az evangélikus és a baptista lelkipásztor megáldotta a várost és minden polgárát. Ezt követően a hívekkel a Szent Imre-templomba vonultak, ahol igehirdetéssel, közös imádsággal zárult a székesfehérvári ökumenikus imahét.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A székesfehérvári Szent Imre-templomban tartott ökumenikus istentisztelet elején a hívek és a lelkipásztorok Tóth Tamás plébános vezetésével imádkozták a zsoltárokat, amelyeket Jézus is imádkozott.

Az idei imahét tematikáját összeállító indonéz keresztények a záróestre két igehelyet választottak: „A békesség Istennél van. Világosságom és üdvösségem az Úr, kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr, kitől rettegnék?” (27. zsoltár) A másik igehely János evangéliumából való részlet volt: „…így beszélt Jézus: »Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.«”


Szemerei János evangélikus püspök, a székesfehérvári ökumenikus hetet záró imaalkalom igehirdetője felolvasta az olvasmányokat. Isten békéjéről mondott tanításában leszögezte: „A békét úgy képzeljük el, hogy minden rossz szűnjön meg a világban, és optimálisak legyenek a feltételek. Ezt szeretnénk megélni a családunkban és a környezetünkben. Ha valaki végiggondolja saját életútját, sokat teszünk azért, hogy normális feltételeket tudjunk teremteni, és bebiztosítsuk magunkat… Küzdünk a betegségek ellen, mindent elkövetünk, hogy redukálni tudjuk a súlyos tényezőket és megtaláljuk a békességet, a nyugalmat, a belső örömünk forrását.”

Az evangélikus püspök az örök békére vonatkozó bibliai idézetekkel mutatta be, milyen „békebirodalomra” vágyott az ószövetségi ember és voltaképpen a ma embere is: „Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést.” „Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kisgyerek is elterelgetheti őket.” De ez nem valóság, erről csak álmodunk – mondta az igehirdető. – Arra vágyunk, hogy a külső körülmények kitisztuljanak, optimális legyen minden; ez lesz a béke.

„Sokan megtapasztalták már a történelem során, személyes életükben, hogy váratlanul jött el a béke; sokszor a legnagyobb bajban, amely megmagyarázhatatlan. Sokan kaptak olyan körülmények között békét, amelytől más emberek összeroppantak volna. Mert az Isten egészen más utakon is tud nekünk ajándékokat adni. A viharok közepette is megtaláljuk a békét, amikor az Isten közelségét megéljük, mert azt mondja Jézus: »Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.«”

Szemerei János püspök kiemelte: a legfontosabb kérdés, rácsodálkozunk-e arra, hogy Isten irgalmas szeretete közös kincsünk. Ez nem felekezethez, hanem Istenhez kötött. Ezt a békét egyenesen ő adja, aki békét tud teremteni a lelkünkben. A mélységekben is, a viharok között meg tudjuk ragadni, és megtalálhatjuk ezt a békességet az Isten szeretetével való közösségben.

Az imaalkalom az esti dicséret könyörgéseivel zárult, melyben a Székesfehérváron működő keresztény felekezetek lelkipásztorai fohászkodtak a teremtő és megváltó Istenhez; hálát adtak a gondviseléséért; és kérték Istent, szabadítson meg minden embert a félelemtől, az aggodalmaktól, és adja meg, hogy békében élhessünk. Imádkoztak az elnyomottakért, a bajban levőkért, az elhunytakért.

Szemerei János evangélikus püspök az „Áldjon meg téged az Úr…” kezdetű fohásszal áldotta meg a híveket. Berze János református lelkészi elnök egy Pál apostoltól vett idézettel: „A békesség Istene pedig, (…) tegyen készségesekké titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által.”

Révész Lajos baptista lelkész azért fohászkodott, hogy Jézus Krisztus által őrizzük meg szívünkben a minden emberi értelmet felülmúló békét. Végezetül Ugrits Tamás püspöki helynök az Úr áldását adta a résztvevőkre.

A keresztény egységhét székesfehérvári záró imaalkalmán a város ökumenikus kórusa végzett zenei szolgálatot, Dóczi István karnagy vezényletével. Orgonán kísért Tóka Szabolcs orgonaművész.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria