Az önzetlen kórházi segítőkért imádkoztak Szegeden

Hazai – 2020. október 27., kedd | 15:00

Szent Dömötör napjának előestéjén, október 25-én, vasárnap ünnepi szentmisére várták a Fogadalmi templomba a szegedi klinikák egészségügyi dolgozóit. Máramarosi Mária kórházlelkészségi koordinátor beszámolóját tesszük közzé.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálata hálával tekint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központtal és az egyházmegye területén található kórházakkal a kórházi lelkigondozásban eddig megvalósult együttműködésre. Áldozatos munkájukat megköszönve ezzel a szentmisével áldást és erőt kértek ebben a rendkívüli időszakban a gyógyító munka folytatásához.

A kórházlelkészi szolgálat küldetése, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegyében működő kórházakban kezelt betegeknek és hozzátartozóiknak lelki támogatást, valamint az egészségügyben dolgozó munkatársaknak a hivatásukhoz kapcsolódó lelki megerősítést nyújtsanak, és élő hittel, együttérzően közvetítsék Isten elfogadó és megerősítő szeretetét.

A szentmisét Kondé Lajos pasztorális püspöki helynök, kórházlelkész mutatta be, aki szentbeszédében kiemelte, hogy a bajban lévő, beteg embernek nagy segítség, ha van egy olyan társ, akivel megoszthatja a nehézségeit, aki odaáll az elesett mellé, aki meglátja a szükségét. Az egymással és egymásért végzett ima, lelki beszélgetés által Isten gyógyító szeretete működik. Krisztus szolgálni jött, és ez a szolgáló szeretet valósul meg a beteghez való odafordulásban.

A mise után a jelen lévő klinikai egészségügyi munkatársakat igényfelmérő kérdőív kitöltésére kérték a kórházlelkészi szolgálat lelkigondozói. A kérdőív arra vonatkozott, hogyan tudnak segíteni abban, hogy az egészségügyben dolgozókat megerősítsék, támogassák további munkájukban, hivatásukban. A lelkigondozók egy általuk készített ajándékkal is meglepték a kérdőívet kitöltőket.

* * *

A szolgálat névadója, Szent Demeter (Demetrius, „szögediesen” Dömötör) vértanú. Születési helye a hagyomány szerint az utóbb róla elnevezett szerémségi Szávaszentdömötör (Érdy-kódex). Nemes család szülötteként mint római katonatiszt került Thesszalonikába, ahol a keresztényüldözések során egy hatalmas erejű óriás mészárolta a hívőket. Amikor barátja, Nesztor kénytelen volt megvívni vele, Dömötör a kereszt jelével erősítette meg, így Nesztor le is győzte az óriást, mire a császár lefejeztette. Ezután Dömötört is elfogták, s megvádolták az óriás halála miatt. Kivégzése előtt gyűrűjével és palástjával számos beteget meggyógyított. Legendája szerint a sírjánál gyógyult meg egy magas rangú tisztviselő is, aki Dömötör tiszteletére bazilikát építtetett.

Dömötörnek a néphit olyan csodatevő erőt tulajdonított, hogy az oltalma alatt álló várost személyesen is, fehér lován ülve, olykor mennyei sereg élén, megvédi az ellenség támadásaitól. A szent nagy tiszteletnek örvendett Szegeden már a 11. századtól kezdve, az ősi palánki templom az ő nevét viselte.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria