Az utolsó szó az Istené – Szent István első vértanú ünnepe Győrben

Hazai – 2020. december 28., hétfő | 18:00

December 26-án, Szent István vértanú emléknapján Böcskei Győző, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa mutatta be az ünnepi szentmisét az egyházmegye főtemplomában.

A karácsonyi ünnepkörhöz szorosan kapcsolódik Szent István vértanú diakónus emléknapja, amely figyelmünket arra irányítja, hogy Jézus születésének és üdvözítő tevékenységének komoly következményei vannak emberi létünkre nézve – kezdte szentbeszédét Böcskei Győző. Jézus nemcsak a terhek könnyítésének ígéretével vonzotta magához az embereket, hanem a kereszthordozásban önmaga követésére buzdította tanítványait: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen” (Mt 16,24). János evangéliumában pedig ezt olvassuk: „Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak” (Jn 15,20).

Szent István diakónus az Egyház első tudatos vértanúja – hangsúlyozta a plébános utalva arra, hogy az aprószenteket is Krisztusért ölték meg, ők azonban nem voltak tudatában áldozatuk jelentőségének. Szent Istvánt az apostolok mellé kinevezett hat diakónus között tartjuk számon, aki úgy halt meg, mint Jézus a kereszten – hívta fel a figyelmet Böcskei Győző, hiszen István is imádkozott ellenségeiért, és kérte Jézust, hogy vegye magához lelkét. Szent István előtt megnyílt az ég, s látta Krisztust az Atya jobbján – szemlélhette a mennyei dicsőséget, ami azt is jelenti, hogy az élet győzedelmeskedett a halál fölött. Erre a mennyei dicsőségre áhítozunk mindannyian.

Az Apostolok cselekedetei tanúsága szerint Istvánt eltöltötte a hit és a Szentlélek (vö. ApCsel 6,5). A székesegyház plébánosa rámutatott, hogy hit nélkül életünk nehézzé válik. A hit által azonban új perspektíva nyílik számunkra: tudjuk, hogy az utolsó szó az Istené, aki létezésre hívott bennünket. Az Ő örök szeretetére születtünk, és arra kaptunk meghívást, hogy földi életünk után is ebben a szeretetben örvendezzünk. Isten pedig mindig azon munkálkodik, hogy a teremtett ember egyre közelebb kerüljön hozzá – hangsúlyozta a szónok.

Kérjük az Urat, hogy a jelen nehézségei és félelmeink közepette is növelje bennünk a hitet, különösen azon testvéreinkben, akik eltávolodtak az Egyháztól! Ahogyan Szent István diakónus az egész Ószövetség ismeretében megvallotta, hogy minden szenvedés, halál Jézus Krisztusért történt, mi is tartsunk ki a hitben hétköznapi életünk folyamán. Éljük és adjuk tovább hitünket – buzdított szentbeszédének végén Böcskei Győző plébános, majd hozzátette: Higgyünk abban, hogy a Szentlélek felébreszti mindannyiunkban a hit csodálatos ajándékát!

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ács Tamás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria