Balás Béla kaposvári püspök aranymiséjét ünnepelték Kaposszentbenedeken

Hazai – 2015. június 20., szombat | 21:13

Balás Béla kaposvári megyéspüspök június 20-án, szombat délután tartotta aranymiséjét a Somogy megyei Bárdudvarnokhoz tartozó Kaposszentbenedeken. A Kaposvári Egyházmegye első főpásztorával az egyházmegye papsága és hívek sokasága ünnepelt együtt – tájékoztat az egyházmegye sajtószolgálata.

A Porta pacis lelkigyakorlatos ház szomszédságában található Szent Benedek-templom megtelt az ünneplőkkel. A helyszín választása tudatos volt a főpásztor részéről: eddigi élete is csendben, sokszor rejtőzködve telt – hangsúlyozta Kiss Iván sajtóreferens.

A szentmise elején Varga László püspöki helynök felolvasta Ferenc pápa köszöntő levelét, melyet az alábbiakban közreadunk:

Tisztelendő Balás Béla testvérnek,
kaposvári püspöknek

Örömmel gondolunk rád, Tisztelendő Testvér, aki hamarosan, 2015. június 20-án boldogan ünnepled majd annak a napnak az ötvenedik évfordulóját, amelyen először mutattál be szentmiseáldozatot.

Budapest városából, a katolikus és nemes magyar nemzetből származván fogadtad el a szent áldozópapi szolgálatot, majd nagy odaadással fordítottad minden erődet és tehetségedet különféle tisztségek viselésére Isten rád bízott népéért, különösen mint káplán Budapesten és másutt, valamint később mint plébános Bajóton.

1992. augusztus 10-én elődünk, Szent II. János Pál veszprémi segédpüspökké, s egyúttal a Fara di Maggiore címzetes püspökévé nevezett ki. E papi szolgálatot teljes jogkörrel 1992. október 17-én vetted át, amikor főpappá szenteltek. Egy esztendővel később az újonnan megszervezett kaposvári egyházmegye első megyéspüspökévé választottak, melynek a mai napig szent lelkipásztora vagy, a rád bízott nyáj gondját figyelmesen viselve.

Immár sok éve fáradhatatlanul végezve a küzdelmes lelkipásztori szolgálatot törekszel arra, hogy megőrizd szívedben és lelkedben a páli gondolatot, melyet püspöki jelmondatul választottál: „Számomra az élet Krisztus” (Fil 1,21).

A te mély szellemiséged, jámborságod és az isteni dolgokkal való elmélyült foglalkozásod, a Boldogságos Szűz Mária, Istennek Szent Anyja iránti áhítatos tiszteletre támaszkodva, valamint az Istenhez intézett imádságokban mutatott lankadatlan kitartásod az eljövendő életben is biztos támaszul fog szolgálni számodra.

Ezért a jubileumi aranymisének ebből a nagyszerű alkalmából szeretnénk gratulációnknak hangot adni, nyilvánosan kifejezve irántad érzett nagyrabecsülésünket. Imádkozva kívánjuk, hogy az évforduló napja boldogan, áldottan és szerencsésen teljen számodra, valamint azt, hogy ez a megemlékezés megszilárdítsa és megnövelje erőidet a lelkipásztori munkához, s így újult erővel végezhesd a püspöki munka szép feladatát, a Mi Apostoli Áldásunk támogatásával, melyet mint az égi vigaszok előhírnökét küldünk el ezzel a levelünkkel neked és mindenkinek, aki osztozik örömödben, cserében azt kérve tőletek, hogy könyörögjetek értünk, hogy az igen súlyos péteri feladatot körültekintően láthassuk el.

Kelt a Vatikáni Palotában, a 2015. év, pápaságunk 3. esztendeje május havának 18. napján.

Ferenc

* * *

Ezt követően Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár felolvasta Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének köszöntő levelét.

Az evangélium után Balás Béla kis csendet kért, mint mondta: „maradjunk
csendben, mert sokat üzent az Úr...” Azt követően elmondta: „ez az ötven év azzal telt, hogy mindkét kezével védett az Úr. Egyikkel tartott, a másikkal pofozott ...”.

Az ünnepi szentmisén fiatalokból álló kórus taizéi énekekkel szolgált.

Balás Béla 1941. március 25-én született Budapesten. Hét éves volt, mikor édesanyját elveszítette, így húgával együtt félárván maradtak. 1951-ben csatlakozott a Regnum Marianum mozgalomhoz. A piaristáknál érettségizett. Mivel a regnumi közösségben később is részt vett, az esztergomi papi szemináriumból harmadéves korában elbocsátották. Másfél év után került vissza.

1965. június 20-án szentelték pappá Esztergomban. Budapesten, Nagymaroson, Nógrádmegyeren, Varsányban volt káplán. 1977-től bajóti plébános lett. 1992. augusztus 10-én veszprémi segédpüspökké nevezte ki II. János Pál pápa, 1992. október 17-én szentelték püspökké Esztergomban. 1993. május 30-án az újonnan megalapított Kaposvári Egyházmegye első püspöke lett.

Fotó: Kiss Iván

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria