Bérmálást, templom- és plébániamegáldást ünnepeltek Geszteréden

Hazai – 2022. november 16., szerda | 11:20

Ünnepeltek a geszterédi és a bökönyi hívek a geszterédi Szent Anna-templomban november 13-án. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök tizenegy fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, megáldotta a megújult templomot és a plébániaépületet, valamint köszöntötte a két egyházközség új képviselő-testületét, amelyek tagjai eskütétellel kezdték meg szolgálatukat közösségükben.

„Tiétek a jövő, olyan lesz az egyházközség, a település, ez az ország, a nemzet, amilyenné formáljátok. Reméljük, hogy vállaljátok azt a szeretetet, amit Krisztus rátok bíz, azokat a kötelezettségeket, amelyeket a közösség rátok bíz!” – mondta Palánki Ferenc megyéspüspök szentbeszéde elején, és örömét fejezte ki azért is, hogy tizenegy fiatal „személyes pünkösdjét” is megünnepelheti a közösség.

A püspök az elhangzott evangélium (Lk 21,5–19) kapcsán – amelyben Jézus is küldetést ad, valamint arról beszél, hogy milyen világban kell teljesíteni ezt a küldetést – kiemelte: „Jézus egyáltalán nem vázol vonzó képet, nem azt mondja, hogy menjetek el az egész világba, mindenütt sikeretek lesz, tapsolni fognak nektek, kirándultok ebben a gyönyörű szép világban, és majd besétáltok a mennyországba. Erről szó sincs! Üldözni fognak, ellenetek lázadnak, megrágalmaznak benneteket, de ti állhatatossággal őrzitek meg a lelketeket.”

Lehet-e egyáltalán boldog az ember ebben a zűrzavaros világban? Hogy lehet ezt a sok rosszat kibírni? – tette fel a kérdést a főpásztor. „Csak úgy, ha belekapaszkodunk abba a Krisztusba, aki megígérte, hogy velünk van minden nap a világ végéig (vö. Mt 28,20), és azt is megígérte, hogy minden szó eszünkbe fog jutni, tudni fogjuk, mit kell mondani, ha majd számonkérnek bennünket.

Az igazsággal szemben nincsenek érvek. Jézus nem azt mondta, hogy nekem van igazam, hanem hogy »én vagyok az igazság« (vö. Jn 14,6).

A világtörténelem során sokan mondták, hogy: nekem van igazam, de azt, hogy én vagyok az igazság, csak Jézus Krisztus mondta ki; az, aki elvezet mindenkit a teljes igazságra, nekünk ajándékozza Szentlelkét, hogy általa éljünk, végezzük a hétköznapi feladatainkat, teljesítsük küldetésünket, kötelezettségünket. Elküldi a Szentlelket, hogy bennünk lakjon.

Ő nem valamit akart adni nekünk, hanem Önmagát, azt a kegyelmet, amivel hasonlíthatunk hozzá, hogy olyanok legyünk, mint Ő, úgy szeressünk, ahogyan Ő szeretett, úgy élhessünk, ahogy Ő élt.”

„Nem könnyű ez! – tette hozzá Palánki Ferenc. – Napi kapcsolatot igényel, azt, hogy odafigyeljünk rá minden nap. A mai világ legnagyobb baja, hogy a rengeteg információval szétszórja az emberek figyelmét. A „szétszór” kifejezés görögül diabolos, ez pedig az ördögnek a neve. Szétszór bennünket és a figyelmünket, elszakítja emberi kapcsolatainkat, nem tudjuk értékelni az igazi értékeket, összemosódnak bennünk a fogalmak, nincs már egyenes út, hogy rátaláljunk az igazságra, Krisztusra.

Csak akkor van rá lehetőség, ha belőle merítünk nap mint nap, nem engedjük, hogy szétszórjanak bennünket, ha vigyázunk az emberi kapcsolatainkra a családon, a közösségeinken, a nemzetünkön belül. Ezeken a kapcsolatokon múlik, hogy milyen lesz az életünk, mert bennük élhetjük meg a szeretetet. De ha szétszóródnak a kapcsolataink, akkor sajnos sokszor megélhetjük a poklot is. Mert Isten nélkül nincs értelme semminek, de Istennel minden, még a szenvedés is értelmet nyer; mert a szeretet képessé tesz bennünket arra, hogy másokért áldozatot is vállaljunk, hogy szenvedjünk.

Jézus sem szenvedni szeretett, hanem bennünket szeretett: értünk vállalta a szenvedést.

Ezért mindannyiunknak feladatunk, hogy akár áldozatok árán is, de életre váltsuk a szeretetet, mert a szeretet tesz igazán boldoggá bennünket.”

A püspök a bérmálkozókhoz fordulva emlékeztetett: a 11 fiatal szíve a szentség által a Szentlélek templomává lesz. „Eddig is az volt a keresztség révén, de most valami új kezdődik, valami különleges” – mondta, felidézve saját bérmálásának emlékét.

A szentmise végén Kerekes László plébános köszönő szavai hangzottak el. Az egyházközségben történt felújítási munkálatok nagyrészt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hozzájárulásából és állami támogatásból valósultak meg. Kerekes László megköszönte Palánki Ferenc megyéspüspöknek az egyházmegye nagylelkű támogatását, amellyel segíti az egyházközösség életének fejlődését, továbbá köszönetet mondott a társadalmi és politikai élet minden szereplőjének, akik anyagilag és erkölcsileg is támogatták a felújítási munkálatokat.

Örömmel üdvözölte az új képviselő-testületi tagokat, akik elfogadták a feladatot, és a Szentlélek vezetését kérte életükre Isten országának építésében. Köszönetet mondott a bérmálkozó fiatalok családjainak, hogy segítették a fiatalokat az úton, békét, szeretetet és egységet kívánva nekik.

Végül köszönetet mondott minden jó szándékú embernek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szép ünnep megvalósuljon, többek között az eseményen szintén jelen lévő Törő Andrásnak, a Szent Anna köznevelési intézmény vezetőjének, aki a felújítási munkálatokat is koordinálta.

Törő András a képviselő-testület nevében ígéretet tett a főpásztornak és a plébánosnak, hogy munkájukkal, cselekedeteikkel hozzájárulnak a két egyházközség lelki életének fejlődéséhez, majd hálát adott Istennek a két épület felújításáért és az egyházmegye hathatós anyagi támogatásáért.

A beszámoló teljes terjedelemben IDE kattintva olvasható.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye / Kovács Ágnes

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria