Berta Tibor kinevezett tábori püspök letette a hitvallást és hűségesküt

Hazai – 2021. március 17., szerda | 17:05

Bíró László katonai ordináriusi címéről való lemondását elfogadva Ferenc pápa 2021. február 18-án Berta Tibort, a Katonai Ordinariátus általános helynökét nevezte ki a szervezet püspökévé, aki március 17-én tette le a hitvallást és a hűségesküt a budapesti apostoli nunciatúrán.

Az egyházi hagyományoknak megfelelően – betartva a hatályos járványügyi rendelkezéseket – tette le a hitvallást és a hűségesküt Berta Tibor, a Magyarországi Katonai Ordinariátus kinevezett püspöke. A zárt körű bensőséges szertartásra az apostoli nunciatúra kápolnájában került sor március 17-én délelőtt.

Berta Tibor kinevezett katonai ordinárius a pápát képviselő Michael August Blume SVD, alessanói címzetes érsek, apostoli nuncius és Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek jelenlétében latin nyelven tette le a hitvallást, majd esküvel nyilvánította ki hűségét a Katolikus Egyház és az Apostoli Szentszék iránt.

Az egyházjog különösen is biztosítani kívánja, hogy bizonyos tisztségeket és feladatokat olyan személyek töltsenek be, akiknek hite megegyezik a Katolikus Egyház hitével, ezért azok megkezdése előtt a hitvallás letétele kötelező, melyhez hűségeskü (a hűség ígéretének esküvel való megerősítése) is járul.

*

Berta Tibor portálunknak adott interjújában elmondta: április 10-én, a húsvét utáni szombaton szentelik püspökké a budapesti Szent István-bazilikában. Erdő Péter bíboros, prímás lesz a főszentelő, Michael August Blume apostoli nuncius és Varga László kaposvári püspök pedig a társszentelők. 

Püspöki jelmondatát Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből választotta: „Szolgatársak az Úrban” (Kol 4,7).

„Mai nyelvre lefordítva úgy is fogalmazhatnék, hogy munkatársak az Úrban, hiszen a katonai ordinárius feladata, hogy közösségben, a lelkészekkel és a katonákkal együttműködve, velük egy csapatban szolgáljon az Úrban, vagyis a vele és a benne való egységben” – hangsúlyozta Berta Tibor.

Forrás és fotó: budapesti apostoli nunciatúra

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria