Bíborosi kápolnaavatás és oltárszentelés a máltai lovagok budapesti rendházában

Hazai – 2019. október 16., szerda | 11:17

Bensőséges ünnepre gyűlt össze a Magyar Máltai Lovagrend budai várbeli Fortuna utcai rendházában a rendalapító Boldog Gellért mester emléknapján, október 13-án. Az épület teljes felújítása során kialakított kápolnát Erdő Péter bíboros, a lovagrend nagykeresztes tiszteleti tartománynagya avatta fel.

A kápolnát megtöltő, templomi öltözetben megjelent lovagok és dámák körében bemutatott ünnepi szentmise keretében Erdő Péter bíboros, prímás, nagykeresztes tiszteleti tartománynagy felavatta a kápolnát és megszentelte annak oltárát.

A szentmisén koncelebrált Cserháti Ferenc püspök, tiszteletbeli konventuális káplán, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSZ) főkáplánja, valamint Faragó Artúr magisztrális káplán.

Szentbeszédében a főpásztor kiemelte, hogy a Magyar Máltai Lovagrend hivatása szorosan összefügg a betegek és a rászorulók megsegítésével, ugyanakkor ez a szolgálat túlmutat önmagán, mert tanúságtételt is jelent Isten szeretetéről és az üdvösségre szóló meghívásunkról. Erdő Péter bíboros Isten áldását, valamint a Filermói Szűz Anya és a rendalapító Boldog Gellért közbenjáró segítségét kérte a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége életére és minden fáradozására.

Erdő Péter bíboros szentbeszéde ITT olvasható.

A kápolna felavatásáért és az oltár megszenteléséért Szabadhegÿ Kristóf elnök fejezte ki a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége köszönetét Erdő Péter bíborosnak.

A szentmisét követő ünnepség keretében adta át az MMLSZ elnöke a lovagrend nagymesterének nevében Semjén Zsoltnak, a szövetség tagjának a Magyar Máltai Lovagrend ügyéért Magyarországon és a nemzetközi színtéren szerzett rendkívüli érdemeiért a „nagykeresztes magisztrális lovag szalaggal, engedelmességben” kitüntető rangra való emelésének okmányát és rendjelét.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Lovagok Szövetsége

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria