Bíró László tábori püspök beiktatása

Hazai – 2009. január 9., péntek | 16:41

Ünnepi szentmise keretében iktatták be hivatalába Bíró László tábori püspököt a Szent István-bazilikában január 9-én délelőtt. A szentmisén jelen voltak Erdő Péter és Paskai László bíborosok, Juliusz Janusz apostoli nuncius, Majnek Antal munkácsi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség magas rangú képviselői.

A szentmise elején Juliusz Janusz apostoli nuncius felolvasta XVI. Benedek pápa bulláját, amelyben a Szentatya Magyarország katonai ordináriusává nevezi ki Bíró László püspököt. A bulla felolvasása és a nuncius köszöntője után után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Erdő Péter bíboros köszöntötte az új tábori püspököt.

Homíliájában Erdő Péter bíboros kiemelte: „A tábori lelkészek személyében is Krisztus akar szólni az emberekhez, ő akarja tanítani, erősíteni, az életszentségre vezetni őket. Bármilyen nagynak érezzük is ezt a feladatot, bármilyen távoliak is sokszor a katonáskodás körülményei (...), ott a helyünk a katonák mellett is, mert Jézus mindenkihez szól, mindenkit hív magához." A prímás ehhez a nemes szolgálathoz kérte Isten áldását Bíró László püspök számára, aki, mint mondta, „kalocsa–kecskeméti segédpüspökként és a Központi Papnevelő Intézet rektoraként sok éven át tanúságot tett lelkipásztori szeretetéről; a családok lelkipásztori gondozásában végzett, és reméljük, a jövőben is ugyanilyen lelkesedéssel folytatódó munkájával méltán vívta ki sokak elismerését." (A szentbeszéd teljes szövegét Dokumentumok rovatunkban olvashatják.)

A szentmise végén Füredi Károly, a Honvédelmi Minisztérium szakállamtitkára személyes szavakkal köszöntötte az újonnan beiktatott tábori püspököt. A családok lelkigondozásának fontosságát hangsúlyozta, különösen a katonák esetében, ahol a családtagok sokszor hónapokig távol vannak egymástól. Biztosította a püspököt, hogy a honvédelmi tárca minden személyi és tárgyi eszközt meg fog adni szolgálata ellátásához. Ezt követően Lakner Pál dandártábornok, protestáns tábori püspök és Berta Tibor, a tábori lelkészség általános helynöke köszöntötte a püspököt.

Végül Bíró László köszönetet mondott Istennek, aki a papi szolgálatra meghívta, és mindazoknak, akiktől eddigi papi és püspöki szolgálatában segítséget, új feladatához pedig bizalmat kapott. Új szolgálatával kapcsolatban a püspök így fogalmazott: „A karácsonyi időben arra emlékezünk, hogy Isten – Fia, Jézus Krisztus által – egészen közel jött az emberhez. Krisztuskövető emberként ebben az új szolgálatomban az a feladatom, hogy én is közel kerüljek a rám bízott emberekhez, a Magyar Honvédség katonáihoz és a tábori lelkészekhez. Katolikus tábori püspökként szeretnék emberként jelen lenni a katonák között; emberként és emberi munkával a Magyar Honvédség hazánkért végzett szolgálatában. Jézus közel jött az emberhez, olyannyira, hogy családban született meg. A családi élet értékét és fontosságát szeretném ezen az új szolgálati helyemen is hirdetni, megőrzését és megóvását segíteni és támogatni, folytatva ezzel a Katolikus Tábori Püspökség eddigi ilyen irányú tevékenységét."

(Bíró László tábori püspök beszédét Dokumentumok rovatunkban olvashatják.)

A szertartáson megjelent Havril András vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Mikita János altábornagy, a vezérkari főnök helyettese és Tömböl László altábornagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának parancsnoka, valamint Balassa János, Magyarország kinevezett szentszéki nagykövete is.

Magyar Kurír