Biztos út – képzés és egy hiánypótló könyv bemutatása

Hazai – 2010. június 8., kedd | 10:27

Az Országos Lelkipásztori Intézet szervezésében Tomka Ferenc és Roska Péter vezetésével egész napos képzést tartottak június 5-én a káposztásmegyeri plébánián azok számra akik a párkapcsolat szerelem, házasság, szexualitás tisztaságáról szeretnének beszélgetni vagy arról tanúságot tenni a világ előtt. A százharminc résztvevő között voltak papok, szerzetesek, hitoktatók, ifjúsági közösségek vezetői és érdeklődő fiatalok is.

A tanulmányi nap előzményei közé tartoznak a 2008-ban és 2009-ben „Boldogok a tisztaszívűek" (Mt 5,8) címmel megrendezett imakonferenciák, melyek a tisztaság témakörének sokféle vonatkozását mutatták be, illetve a tisztaságra nevelés jelentőségét nyomatékosították. A mostani alkalom célja az volt, hogy rámutasson, milyen konkrét lépéseket tehetünk az ügy érdekében.

Roska Péter bevezető gondolatai után Tomka Ferenc mint lelkipásztor és szociológus arról a jól bevált, több évtized alatt kiforrott módszerről beszélt, amelyet fiatalok lelkivezetése során a tisztaság kérdésében alkalmaz. Ennek a foglalata az újonnan megjelent Biztos út című könyv is, melyben a fiatalokat legjobban foglalkoztató kérdésekre igyekszik választ adni. A könyv ugyanakkor szülőknek, hitoktatóknak, ifjúsági vezetőknek is szól. Utóbbiak részére rövidesen egy kiegészítő módszertani útmutató is napvilágot lát. A kötet bárki számára könnyen érthető és továbbadható módon vázolja fel a kérdéskör mibenlétét és hátterét, valamint útmutatást ad nevelőknek és fiataloknak egyaránt.

Tomka Ferenc kifejtette: a legeredményesebben akkor vihetjük közel a fiatalokhoz a tisztaság ügyét, ha megpróbáljuk rávezetni őket a lényegre: ha az ő kérdéseikre válaszolunk, sőt, ha gondolkodásuk során maguk jutnak el odáig, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg a tisztaságról. A lelkivezetés ne ismeretátadás legyen csupán, hanem nevelés. Ezenkívül kiemelt jelentősége van egy megtartó közösségnek, ahol a fiatalok őszintén kimondhatják, ami foglalkoztatja őket. Az is fontos, hogy olyan párok, akik már döntöttek a tisztaság mellett, tanúságtételt tegyenek fiatalok előtt.

A résztvevők egy nyolc pontból álló tematikát kaptak – a képzés következő programpontjaként kiscsoportos beszélgetés keretében ezt az összeállítást gondolták végig: nyolc hittanóra alkalmával milyen kérdések tárgyalásával segíthetik a fiatalokat ezen az úton. A rövid előadásokat tanúságtételek tették színesebbé, valamint kiscsoportos beszélgetések és plenáris megosztások váltották egymást.

Tomka Ferenc könyvének céljáról és hátteréről beszélve szólt a társadalom támasztotta kihívásokról, problémákról is (alapozva az Ifjúság 2008 gyorsjelentésre). A Biztos út – Szerelemről, szexualitásról értelmesen című kötet rövidesen kapható lesz a könyvesboltokban.

Bartucz Katalin/Magyar Kurír