Boldog Apor Vilmosra emlékeztek a győri szemináriumban

Hazai – 2021. május 27., csütörtök | 9:52

Május 23-án, liturgikus emléknapján Boldog Apor Vilmos vértanú püspökre emlékeztek a győri szeminárium kispapjai elöljáróikkal együtt. A megemlékezés a kápolnában imádsággal kezdődött, majd a szeminárium udvarán található emlékműnél a püspök vértanúhalálának felidézésével és mécsesek elhelyezésével ért véget. Flehner Péter papnövendék beszámolóját olvashatják.

Május 23-án, pünkösd estéjén emlékeztünk meg Győr vértanú püspökéről, Boldog Apor Vilmosról, aki 1945. április 2-án halt vértanúhalált, miután március 30-án egy szovjet katona halálosan megsebesítette.

A kápolnában kezdődő megemlékezésünket Bognár István spirituális atya vezette, a kezdőéneket és bevezető imát követően mécsessel, énekelve vonultunk le a szeminárium udvarán található emlékműhöz. Itt felelevenítettük Apor püspök életének fontosabb eseményeit, vértanúhalálának körülményeit. Rövid csendet követően egyenként helyeztük el a mécseseinket az emlékművön. Ezt követte a vértanú püspök utolsó húsvéti beszédének egy részlete, melyet Simon Dávid diakónus olvasott fel. A megemlékezés végén papi hivatásokért imádkoztunk.

A megemlékezés segít minket, hogy mi is tanúságtevő keresztényekké, mi több, hiteles és életünket feláldozni képes papokká váljunk. Reméljük, hogy életünkben mi is követni tudjuk Apor Vilmos szeretetének példáját és a ránk bízottak felelős vezetői lehetünk. Bízunk benne, hogy hamarosan szentjeink között emlékezhetünk meg vértanú püspökünkről.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria