Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóról elnevezett sétányt áldott meg Dunakilitin Veres András

Hazai – 2019. november 8., péntek | 13:00

November 3-án Veres András győri megyéspüspök szentmisét mutatott be a dunakiliti Szent Kereszt felmagasztalása-templomban, majd megáldotta a Boldog Batthyány-Strattmann László nevét viselő sétányt. Kovács Andor Tamásné, Dunakiliti polgármestere írt beszámolót az eseményről.

Verőfényes napsütésben várták a hívek a templom és a plébánia előtt Veres András megyéspüspököt, aki a dunakiliti egyházközség és Dunakiliti Község Önkormányzata meghívására látogatott el a településre. A program ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet a jelenlévőkért, a dunakiliti hívekért mutatott be püspök.

A plébániáról az egyházi képviselő-testület tagjai kísérték a főpásztort a templomba. A szentmise elején Horváth Alajos, az egyházközség világi alelnöke mondott köszöntőt, egyben beszámolt arról, hogy milyen felújítások zajlottak a templomban az elmúlt évek során, illetve milyen tervekkel készülnek a jövőre.

Ünnepi szentbeszédben a megyéspüspök arról beszélt, hogy életünket kiteljesítik a találkozások, amelyek gyakran egész valónkat meghatározzák, ezért szükség van rájuk. Az ember társas lény, nem jó neki egyedül. Egy-egy találkozás alkalom arra is, hogy megálljunk, és elgondolkozzunk. Milyen találkozások léteznek?

1) Az életre szóló találkozások, amelyek egész életünket meghatározzák. A találkozások szerethetővé teszik a másik embert. A mogorva, elutasító ember mindig boldogtalan is. A nyitott ember, a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolataival boldog emberré válik.

2) A megsemmisítő találkozások csalódást okoznak, egy életet rombolhatnak le bennünk. Ilyen találkozásoktól féltik a szülők gyermekeiket.

3) A felszínes találkozások a leggyakoribbak napjainkban. Az emberek nem engedik magukhoz a másikat. Nem is nagyon érdekli őket a másik ember gondja vagy öröme.

4) Az Istennel való találkozás mindig életet megváltó találkozás. Ilyen volt Jézus és Zakeus találkozása. Zakeus bátor ember volt, előkelő ember létére nem félt a szégyentől, képes volt felmászni egy fára, hogy lássa a közeledő Jézust. Élt benne a kíváncsiság iránta. Sok ember szívében él kíváncsiság Jézus iránt, de nem mernek lépni, nem veszik a fáradságot, hogy elinduljanak feléje. Zakeus megteszi ezt a lépést, és Jézus észreveszi ezt. Nevén szólítja Zakeust, a vámost, és közli vele – a zsidók nagy megrökönyödésére –, hogy nála fog megszállni. Zakeus élete megváltozik ott, azonnal. Feltámadt benne a bűntudat, azonnal kész jóvátenni bűnét.

Ez a történet is bizonyítja, hogy ha találkozunk egyszer is Jézussal, nem vonakodunk többé, egész életünkkel hozzá akarunk tartozni. Zakeus egy pillanat alatt döntött és cselekedett.

Jézus nem számonkérően, felelősségre vonással közeledett hozzá. Nagyvonalúsággal forduljunk mi is embertársainkhoz! Számonkéréssel nem érhetünk célba. „Helyükre kell szeretni” a megtévedt gyermekeket és felnőtteket. A segítő szeretet mindennél többet ér. Irgalmas szeretettel viseltessünk a másik ember iránt, és mindig tudjunk a szeretetben másokat megelőzni! – zárta szentbeszédét a főpásztor.

A szentmise után a Batthyány-kastélyhoz sétált az ünneplő sokaság, ahol sor került a Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére létrehozott sétány avatására, amely a boldog doktor szülőházához és a szobrához vezet. A sétány kialakítását a Szigetköz – Mosoni-sík Leader Egyesület támogatotta. Az ünnepségen szavalatok és vegyeskar által előadott énekek hangzottak el. A polgármesteri beszéd után Veres András megyéspüspök áldást kért a sétányra és az azon közlekedőkre.

2020-ra – Boldog Batthyány-Srattmann László születésének 150. évfordulója alkalmából – Batthyány-emlékévet hirdettek a dunakilitiek.

Veres András püspök szentbeszéde teljes terjedelmében ITT meghallgatható.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Polgármesteri Hivatal, Dunakiliti

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria