Családi nappal egybekötött hitoktatói továbbképzést tartottak Kalocsán

Hazai – 2019. október 28., hétfő | 16:11

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye hitoktatói és családjai számára rendeztek lelkinapot október 26-án Kalocsán. Az ünnepi szentmisén Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek átadta az idei Koszter-díjakat. A program a Parázs Pasztorális Központ közreműködésével valósult meg.

A nap szentmisével kezdődött a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban. Bábel Balázs az egyházmegye számos papjával együtt mutatta be a legszentebb áldozatot.

A főpásztor szentbeszéde kezdetén megemlítette a Szentatya által elrendelt októberi rendkívüli missziós hónapot, amely emlékezés XV. Benedek pápa száz évvel ezelőtt kiadott, a missziós küldetésről szóló apostoli buzdítására. A hitoktatók munkája, valamint a családok élete egyaránt missziós küldetés, emelte ki Bábel Balázs, és emlékeztetett, hogy a szentmise keretében átadja a Koszter-díjat az arra érdemes hitoktatóknak. A kitüntetést a kalocsai érsekség híres papjáról, Koszterszitz Józsefről nevezték el; ismert katekéta volt a múlt század közepén, a gimnáziumi és egyetemi ifjúsággal foglalkozott, de a papnövendékeket is megszólította a Lépcsőima című művével.

Bábel Balázs a napi szentírási szakaszok elemzésével folytatta elmélkedését. Rámutatott: Szent Pál apostol a testi és a lelki ember között tesz különbséget. Olyan, mintha az embert szét akarná választani, hogy ne foglalkozzunk testi dolgokkal, csak lelkiekkel. Ez azonban erkölcsi jellegű megkülönböztetés. Aki a Szentlélek sugallatait befogadja, az életét úgy alakítja, hogy felemelkedjék olyan magaslatra, hogy ez átjárja a mindennapi életét. Szent Pál örök evangéliumot mond ki: a Szentlélek, aki feltámasztotta Krisztust, feltámaszt bennünket is. Ez a lényeg. Ma sok mindent elvárnak az Egyháztól: legyen szociális, ökológiai érzékenysége, legyen kiváló oktató-nevelő, de mindez csak következménye annak, hogy Krisztus feltámadt, és hiszünk ebben.

A szerencsétlenül járt emberekről szóló evangéliumi szakasszal kapcsolatban az érsek emlékeztetett, hogy az ember szerencsétlenségek idején sokszor felteszi a kérdést, miért engedte ezt az Isten. De ha kritikusak vagyunk, akkor látjuk, hogy sokszor még a természeti csapásokat kiváltó okok mögött is ott van az ember bűne. Bábel Balázs a fügefáról szóló példabeszéd kapcsán kiemelte, hogy a gazda és a vincellér beszélgetéséből kiderül, Isten tulajdonsága a hosszan tűrés és az irgalom, ahogy a szeretethimnusz is hirdeti: a szeretet türelmes. A tanítás feladatának teljesítésében is elengedhetetlen, hogy az ember megtanulja a türelmet, mert a nevelés csak türelemmel megy, annál is inkább, mert nem minden esetben látjuk a gyümölcs beérését.

A szentmise végén a főpásztor átadta a Koszter-díjat Bobár András és Fischer Róbert hittanároknak.

A program családtalálkozóval folytatódott a Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban.

Leskovics-Ortelli Andrea pszichológus előadást tartott a felnőttek számára, ezalatt a gyerekek kézműves-foglalkozáson vehettek részt. A hitoktatók lelki továbbképzéséről Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetője gondoskodott, aki a konfliktuskezelés témáját dolgozta fel két előadás keretében.

Délután bábszínház várta a családokat, a hitoktatók pedig, a szokásoknak megfelelően, kreatív hittanfoglalkozáson vehettek részt, melyet idén a solti esperesi kerület katekétái állítottak össze. A nap közös imával zárult.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria