Családjaink kivirágoztatásáért – A Miskolci Egyházmegyében is elkezdődött a családév

Hazai – 2021. március 23., kedd | 9:01

Március 19-én, Szent József liturgikus emléknapján kezdődött el az a tematikus esztendő, amely Ferenc pápa szándékának megfelelően a családot állítja a középpontba. Az Amoris laetitia-családévet Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök Ózdon, az előszenteltek liturgiája keretében nyitotta meg.

Orosz Atanáz püspök homíliájában Ferenc pápa felhívását állította a középpontba. „Szeretném én is minden férfinak, apának és nagyapának a szívébe vésni Jézus nevelőatyjának, Józsefnek a gyengédségét, Isten iránti engedelmességét és szeretetét” – mondta a főpásztor, majd hozzátette: „A pápa külön körlevelet írt Szent József alakjáról és a család eszméjéről. Azt várja, hogy a szülők mindig azzal a szeretettel forduljanak gyermekükhöz, amelyet a mi Urunk, Jézus Krisztus is ott, a názáreti házban vagy korábban a menekülések idején megtapasztalhatott.”

„József egy sajátos helyzetű nevelőapa. Nem hasonlítható egyetlen szülő helyzetéhez sem az, amit ő kapott a Gondviseléstől. Szent József mégis példakép lehet sok-sok keresztény szülő számára. Gondoljunk arra a háttérszerepére, amelyet tudatosan és következetesen vállalt a Szent Családban. Gondoljunk arra a figyelmes engedelmességre, amellyel karácsony előtt és után még álmában is az Isten üzenetét fürkészte, majd fogadta el, és Isten segítségével a helyes útra vitte a gyermeket és anyját, Máriát” – fogalmazott a miskolci püspök.

„A család éve kezdődik most, a nagyböjt kellős közepén. Ez jelzés mindnyájunk számára, hogy

azt a szeretetet, amely a nagyböjthöz tartozik, elsősorban a saját helyünkön, saját környezetünkben, saját családunkban kell gyakorolnunk, abban a szerepben, melyet a Jóisten juttatott nekünk”

– mutatott rá a főpásztor. Kitért Aranyszájú Szent János nevelésről írt művére, amelyben különösen is a családapákat szólítja meg. „Arra a felelősségre buzdítja őket, amely Istentől kapott felelősség; hogy ne pusztán az e világ kihívásaival küzdjenek meg, ne e világi hírnevet keressenek, hanem mindig legyen gondjuk gyermekeikre bármely körülmények között.”

„Itt az alkalmas idő; fogjunk össze a családjaink megmentéséért és kivirágoztatásáért, fogjunk össze a jövő nemzedék minél alaposabb neveléséért és a szeretetközösségért” – buzdított Orosz Atanáz az Amoris laetitia-családév kezdetén.

Ferenc pápa tavaly december 27-én, Szent Család ünnepén hirdette meg az Amoris laetitia-családévet. Másfél éven át, 2022. június 26-ig tart, a Családok X. Világtalálkozójáig, amelyet Rómában rendeznek meg. Ez az időszak alkalmat nyújt arra, hogy mélyebben elmélkedjünk az Amoris laetitia tartalmán. Ferenc pápa öt évvel ezelőtt, 2016. március 19-én Szent József oltalma alatt írta alá e szinódus utáni buzdítását a családról.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria