Czakó Dávid András bencés szerzetes Hévízen mutatott be újmisét

Hazai – 2022. november 16., szerda | 17:34

November 5-én, Szent Imre herceg ünnepén a Tihanyi Bencés Apátságban Udvardy György veszprémi érsek áldozópappá szentelte Czakó Dávid András bencés szerzetest. Az újszentelt szülővárosában, Hévízen, a Szentlélek-templomban is bemutatta újmiséjét november 12-én, szombaton, melyen részt vett a tihanyi bencés közösség és a Keszthely-Zalaszentgróti Esperesi Kerület megjelent papsága.

Gyermekkori plébánosa, Kiss László hévízi esperes-plébános így köszöntötte az újmisést: „Hálát adok a Jóistennek ezért a kegyelemért, és azért, hogy idáig segítette őt. Ugyanakkor, kedves Dávid, az életben lesznek majd nehézségek, de ezeket le kell küzdeni, és nem szabad belefásulni. Jeremiás prófétának is voltak nehézségei, néha szembeszállt az Istennel, s azt mondta, »rászedtél, Uram, mást ígértél s mást adtál nekem«, de Isten azt mondta neki: »Ne félj, én veled vagyok!« Bármilyen nehézség van az életedben, ne félj, mert Isten ott van veled és benned.”

Czakó Dávid András úgy fogalmazott: gyakran tapasztalja, hogy amikor Isten meghívja, olyan, mintha a vízen járna, hiszen Krisztus tekintetébe nézve még a bizonytalan, ingoványos talajon sem süllyed el.

A szentmise szónoka, Korzenszky Richárd emeritus tihanyi perjel szentbeszédében elmondta: „Ha visszanézek a mögöttem lévő évtizedekre, számtalanszor megtapasztalhattam, hogy a szolgálatom, amire vállalkoztam, sokaknak szükséges volt.

Nem a magam erejéből végeztem a szolgálatot, s nem a magam bölcsességével. Valami egészen megfoghatatlan titoknak lehettem a részese, amikor azt tapasztalhattam, hogy egy hosszú beszélgetés, majd a jézusi megbízásból kimondott feloldozó szavak következtében egy ember élete egészen megváltozott.”

Az ünnepélyes szentmise végén Czakó Dávid András újmisés áldást adott a jelen lévő bencés atyáknak, paptestvéreknek és a híveknek.

A szentmisén közreműködött a templom Ardens Ignis Kórusa.

* * *

Czakó Dávid András Hévízen született 1989-ben. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. Hittudományi tanulmányait Budapesten és Rómában végezte. Lelkipásztori szolgálata mellett az apátság boltjainak és konyhájának vezetője.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria