Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye – Rendelkezések a szentmisén való részvétellel kapcsolatban

Hazai – 2020. június 6., szombat | 15:11

Az alábbiakban Palánki Ferenc megyéspüspök a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 2020/ 6. körlevelében is olvasható rendelkezését tesszük közzé.

Tekintettel a járványügyi helyzet javuló tendenciájára – összhangban a MKPK ez év június 3-án kiadott közleményének iránymutatásával, valamint a május 15-én és 27-én megjelent hatályos járványügyi védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletekkel –, az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a 2020/II. körlevelemben megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól és a lehetővé tett általános feloldozás megadását (vö. 204/2020) 2020. június 14-i hatállyal visszavonom.

Segítsünk tudatosítani a gondjainkra bízottakban, hogy „a vasárnapi Eucharisztia megalapozza és erősíti az egész keresztény életet. Ezért a híveknek részt kell venniük az Eucharisztián a kötelező ünnepeken, hacsak komoly okuk nincs rá, hogy elmaradjanak (pl. betegség vagy a csecsemők ellátása, vagy lelkipásztoruk föl nem menti őket). Akik szándékosan nem tesznek eleget e kötelezettségüknek, súlyos bűnt követnek el” (KEK 2181).

A tudatos és tevékeny részvételünket motiválja az, hogy általa tanúsítjuk Krisztushoz és az ő Egyházához tartozásunkat, továbbá közösségünket egymással a hitben és a szeretetben, és végül az üdvösségbe vetett reményünket (vö. KEK 2182).

A Katekizmusban és az Egyházi Törvénykönyvben található irányelvek szerint (vö. KEK 2183 és CIC 1248. k. 2. §), ha valakinek súlyos okból (pl. magas járványkockázati korosztálybeli és/vagy egészségveszélyeztetés) lehetetlenné válik részvétele vasárnap és parancsolt ünnepen a szentmisén, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban, illetve az online és a közszolgálati televízióban elérhető miseközvetítésbe áhítatos lélekkel kapcsolódjon be, és végezzen lelki áldozást.

Köszönöm mindenkinek az eddigi helytállását, a járvány leküzdése érdekében kifejtett erőfeszítéseit, reményőrző kezdeményezéseit és vigasznyújtó szavait ebben a nehéz helyzetben, de kegyelmi időben. Csak együtt vagyunk képesek úrrá lenni a járvány minden kihívásán, hiszen a járványveszély nem múlt el.

Gyermeki bizalommal és teljes reménységgel esedezzünk továbbra is az élő Istenhez egyéni és közösségi imáinkban a járvány teljes megszűnéséért és minden érintettjéért.

A szentmisén való részvételre továbbra is vonatkoznak a 2020/IV. körlevél 4. pontjába foglalt iránymutatások:

A gondjainkra bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a szentmisék és szertartások egész idején minden résztvevő számára:

– kötelező a kijelölt, egymástól elkülönített ki- és bejáratot használni, ahol ez megoldható, de mindenképpen kerüljék el a csoportosulást;

– kötelező a templomban a szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni (a miséző papot és a kántort kivéve);

– kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés, vagy a magával hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával;

– kötelező egymástól 1,5–2m távolságban úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. A személyek közötti távolság és a templom méretei meghatározzák a résztvevők maximális létszámát! Ennek betartatásához szükség van segítőkre.

– A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.

– A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.

– A kézbe áldoztatás rendje: A miséző pap áldozása után és az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést, ugyanígy tegyen az áldoztatásban segítő akolitus is, áldoztatás után pedig ismét fertőtlenítsenek.

A hívek egymástól 1,5–2m távolságot megtartva és védőmaszkban járuljanak szentáldozáshoz úgy, hogy mindkét kezüket – amennyire hosszan csak lehet – nyújtsák előre (ugyanígy tegyen az áldoztató pap, ill. akolitus), néhány lépést tegyenek oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget, utána visszaigazított szájmaszkkal menjenek a helyükre.

– A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy más célú támogatásukat.

Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria