Görögkatolikus diakónust szenteltek Miskolcon Szent István fődiakónus ünnepén

Hazai – 2021. december 28., kedd | 19:22

A görögkatolikusok december 27-én emlékeznek meg Szent István első vértanúról és fődiakónusról, ezen a napon szentelte diakónussá Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök Kiss Mátét a miskolci székesegyházban.

„Karácsony öröme még betölti szívünket: visszhangozza azt a csodálatos örömhírt, hogy Krisztus megszületett értünk, és elhozza a békét a világnak” – mondta a főpásztor a diakónusszentelésen elhangzott homíliája elején. Hozzátette: karácsony harmadik napjának evangéliuma (Mt 21,33–42) azonban már Jézus kivégzésére utal. „A gyilkos szőlőművesek rátörtek, Ő pedig a földi életpálya beteljesülését mindenestül Atyjára, Istenre bízta. S tanítványai körében folytatódott az üldöztetés.”

„Ma ünnepeljük Szent István diakónust és első vértanút, aki vértanúságával követte az isteni Mester nyomdokait; úgy halt meg, mint Jézus: ő is a gondviselő Istenre bízta életét, megkövezése közben Mesteréhez hasonlóan azt mondta: »Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet.« (ApCsel 7,59) Ezek a szavak egészen hasonlítanak Krisztusnak a kereszten mondott szavaihoz” – emelte ki Orosz Atanáz püspök.

„Ma Kiss Máté testvérünk az egyházi rend szentségében részesül: diakónus lesz. Joggal vetődhet fel benne vagy bárkiben a kérdés: milyen életpálya áll előtte? Az egyházi rend nem olyan karriert jelent, mint a világi foglalkozások. Ha az evangéliumban szereplő szőlőművesekre gondolunk, ők aztán e világ logikája szerint igyekeztek boldogulni: tegyük el láb alól az örököst, s ha nincs gazda és fia, még több vagyonra tehetünk majd szert! Ez a haszonszerzés mai logikája, amelyhez hozzájön a távoli gazda létének letagadása is: vegyük úgy, mintha a Gazda nem is létezne, s akkor maradéktalanul miénk minden, azt tehetjük, amit csak akarunk. A modern ember, aki Isten létezését elfelejti, aki csakis magát veszi figyelembe életpályájának alakításakor, öntörvényű lesz. Ez is életpályamodell.”

„Máté testvérem – szólította meg a szentelendő diakónust a főpásztor –, te az értünk kereszthalált halt Krisztus tanítványa vagy, s hivatásból az egyszülött Fiú pályáját, a diakónus István pályáját, az alázatos szolgálat pályáját szeretnéd befutni, bármi is történjen az életben. Az Úr Jézustól tudhatod, hogy a keresztény élethivatás legszebb kifejeződési formája a szolgálat: »Mert maga az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.« (Mt 20,28)

„A szentelés imájában hamarosan azt fogom kérni Krisztustól, hogy ezt a szolgáját is – akit arra méltatott, hogy magára vállalja Szent István diakónus szolgálatát – elevenítő Szentlelke reászállása révén töltse be a hit teljességével, szeretettel, erővel, életszentséggel.” Nem adjuk alább az életpályamodellt: azt akarjuk, hogy „Máté hittel és lelki erővel teljes, szent ember legyen, aki szívesen szolgál másoknak az Anyaszentegyházban”. Adja Isten, hogy méltó legyen rá! – zárta ünnepi homíliáját a főpásztor.

Az egyházi szolgálat nemcsak egymagának a diakónusnak a szolgálata, hanem a tisztelendő asszony, sőt olykor az egész család feladata is. A diakónusszentelési Szent Liturgián Kiss Máté felesége, Kökényessy Zsófia; feleségének testvére és szülei teljesítették a kántori szolgálatot.

Az újszentelt diakónus több mint egy éve már Orosz Atanáz megyéspüspök személyi titkáraként tevékenykedik, valamint hitoktatói feladatokat lát el. Ennek folytatása bővül most a diakónusi szolgálattal.

*

Kiss Máté 1994. február 26-án született Miskolcon. A miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola után Hajdúdorogon, a Szent Bazil Görögkatolikus Gimnáziumban végzete középiskolai tanulmányait, ahol 2012-ben érettségizett, ami után felvételt nyert a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe, a propedeutikus évfolyamba.

Három év tanulmány után a szociális évét Budapesten kezdte 2015-ben, a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonában mint gondozó; 2016 tavaszán Kárpátalján, a karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban volt nevelőtanár. Ugyanezen év nyarán nemzetközi segítőként volt jelen a krakkói ifjúsági találkozón.

2016-tól folytatta tanulmányait a nyíregyházi szemináriumban. 2019-ben szerzett diplomát a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán.

Egy évig lelkipásztori kisegítő, kántor és hitoktató volt a Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Egyházközségben, majd 2020-tól Orosz Atanáz püspöki személyi titkára.

2021-ben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyházmegyei felelőse volt, ez évtől a Fáy András Görögkatolikus Szakgimnáziumban is hitoktató. Feleségével, Kökényessy Zsófiával 2021. október 22-én kötött házasságot.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria