Egyházmegyei bírósági helynökök éves konferenciája

Hazai – 2020. október 13., kedd | 18:21

A Magyar Kánonjogi Társaság megbízásából Artner Péter egyetemi docens (PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézet) szervezésében október 10-én virtuális módon tartották meg az egyházmegyei bírósági helynökök szokásos éves találkozóját. Az online eseményt Ügyvédek szerepe a kánoni perekben címmel hirdették meg.

Miután a résztvevők megemlékeztek az utóbbi évben elhunyt kánonjogászokról, különösen Gonda Imre pápai protonotáriusról, az Egri Főegyházmegye egykori officiálisáról és Francis G. Morrisey OMI professzorról, az ottawai Szent Pál Egyetem emeritus tanáráról, a bírósági helynökök beszámoltak saját bíróságuk működéséről, az ügyvédek működéséről, a kánoni eljárások során szerzett tapasztalataikról, valamint segítették egymást néhány bizonytalan kérdés tisztázásában.

Az elméleti kérdéseken túl a gyakorlati problémák is előkerültek. A résztvevők áttekintették az egyes bíróságok személyi ellátottságát, a lezárt ügyek statisztikáját, és megvitatták azokat a kérdéseket, amelyek akár egy-egy ügyhöz, akár a bíróság működéséhez kapcsolódnak. Az ilyenkor kapott visszajelzések segítik a magyarországi kánonjogászképzést abban, hogy megfelelő módon tudjon válaszolni a jelen kihívásaira.

Egyértelműen megfogalmazódott az a hosszabb ideje érlelődő szándék, hogy egy közös egyházjogi honlap segítse mindazok munkáját, akik ezen a területen dolgoznak, és egyben azoknak is segítséget nyújtson, akik ilyen ügyben segítséget keresnek.

A bírósági helynökök találkozója a következő alkalom témáinak megbeszélésével, a javaslatok összegyűjtésével és közös imádsággal zárult, melyben a Bölcsesség Lelkét kérték mindenkire, aki lelki ügyekkel foglalkozik.

Forrás: Artner Péter/PPKE KJPI

Fotó: PPKE

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria