Életvédelmi konferenciát rendeztek Nyíregyházán

Hazai – 2022. november 22., kedd | 16:31

Az élet védelmében címmel rendeztek konferenciát a nyíregyházi Szent Kamill Rehabilitációs Központban november 16-án.

„Az élet védelme és tisztelete mindig aktuális számunkra. Néha meg kell állnunk, és tudatosítanunk kell az élet ajándék mivoltát. Találkozásainkban rácsodálkozhatunk a titokra, különösen akkor, amikor korlátokba ütközünk. Sérült, különös képességekkel rendelkező embertársainkról gondoskodva szembesülünk az emberi élet természetfölöttiségével. Szolgáljuk együtt, egymásért testvéreink jólétét, képességeink szerint!” – szólt a meghívás a nyíregyházi Szent Kamill Rehabilitációs Központban Az élet védelmében címmel rendezett konferenciára.

A nyíregyházi intézmény a más képességgel rendelkező emberek gondozásával immár tizennyolc éve világító jelként van jelen a városban, igent mond az életre, követve Szűz Mária igenjének példáját. Arra törekszünk, hogy az értelmileg sérült embertársainkhoz tevékeny szeretettel forduljunk a mindennapokban, tanúságot téve ezáltal Jézus Krisztusról, az élet világosságáról – ezekkel a szavakkal nyitotta meg Dévai Marcell, a Szent Kamill Rehabilitációs Központ intézményvezetője az élet védelme mellett kiálló, hagyományteremtő céllal rendezett konferenciát.

A rendezvény a rehabilitációs központ ellátottjainak műsorával kezdődött, mintegy láthatóvá, jelenvalóvá téve az élet szolgálatát, az emberi méltóság tiszteletét.

Köszöntőbeszédet mondott Szabó Tünde országgyűlési képviselő, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Bajnay Kornél nyíregyházi önkormányzati képviselő, György Alfréd MI, az osztrák és magyar kamilliánus rendtartomány provinciálisa és Krakomperger Zoltán, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki helynöke.

A helynök Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök üdvözletét is közvetítette, majd arról az élő emlékezetről beszélt, amely a szentmise egyik eucharisztikus imájában így hangzik: „Hálát adunk Neked, Atyánk, Istenünk, mert nekünk adtad Fiadat, Jézust, Urunkat és Testvérünket…”, aki szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, és nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett.

Az élő emlékezetet tettekre váltjuk, ezáltal átalakítjuk a szűkebb-tágabb környezetünket az egyre inkább személyesülés irányába, amelynek folyamata mozgásban van. Van, amikor szűkül, és van, amikor tágul, mint ahogyan ezt szolgálja a konferencia, hogy a személyesülésünk Jézus Krisztus útján járva növekedjen, gazdagodjon és szépségében is legyen egyre inkább bővebb – fogalmazott Krakomperger Zoltán.

György Alfréd MI köszöntőjében hangsúlyozta: az a céljuk, hogy a konferencián ne csak az elmélet, hanem maga az élet kapjon szerepet; így integrálják a társadalomba a Szent Kamill Rehabilitációs Központ más esélyekkel rendelkező lakóit. A konferencia és különböző programok intézményen belüli megvalósításával a résztvevőkben, látogatókban a találkozás segít leküzdeni a másikkal szemben uralkodó idegenségérzést, félelmet, és emberhez méltó módon a szeretet lesz a meghatározó.

*

A konferencián elhangzott előadások:

György Alfréd MI: Az emberi lét misztériuma az élet szentségé­nek és minőségének szolgálatában

Prof. dr. Vojcek László kamilliánus orvos, akadémikus, a Szent István Akadémia rendes tagja, az MTA köztestületi tagja: Magzat vagyok, embernek hívott a Teremtő – a magzati lét védelme

Silvana Pizzolato kamilliánus nővér: „Mária, a betegek gyógyítója” tisztelete a kamilliánus lelkiségben

*

Vojcek László előadása bevezetéseként visszatekintett a szocializmus évtizedeire, amikor 6 millió abortuszt végeztek Magyarországon. Az előző rendszer bukása után aztán azt hitték, valami változik, de ez nem történt meg. Napjainkban is 34 ezer magzatot abortálnak évente. A professzor az abortusz liberalizációjáról szólva elmondta, hogy egész Európa elkövette ezt, és amelyik ország nem, ott a kormány megbukott.

Vojcek László magzatlélektannal, magzatfiziológiával, magzatfejlődéssel is foglalkozott, és számára érthetetlen, miért teszik fel még ma is az örök kérdést: Mikortól ember az ember a méhen beül?

A megtermékenyítés pillanata az élet kezdete, de mindenki megpróbálja megmagyarázni, hogy nem így van. Elhitették velünk, hogy az nem ember, csak egy húscsomó, ezért megszüntethető. Majd jöttek a különféle elméletek, többek között az is, hogy az idegrendszer kifejlődésétől tekinthető embernek az ember – mondta a professzor, és A sikoly című filmet ajánlotta a hallgatóság figyelmébe, melyben látható, hogyan menekül a magzat az őt megölő műszer elől.

Az élet kezdete a megtermékenyítés pillanatában van, tehát az abortusz – mondjuk ki, emberölés, gyilkosság – nyomatékosította Vojcek László, és megosztott a jelenlévőkkel egy a ’80-as években egy reggeli vizit alkalmával megtörtént esetet. Egy abortuszra váró fiatalasszonynak azt mondta, hogy az abortusz rossz döntés, és ez az asszony erre másként döntött, és megszülte gyermekét. 24 év múlva valaki telefonon kereste a professzort, mert szeretett volna az ő kórházában dolgozni. Az a fiatal volt, akinek az életére akkor az ő bátorítására mégis igent mondott az édesanyja. „Most ember, vagy nem ember?” – tette fel ismét a kérdést a professzor.

Prof. dr. Vojcek László előadásának bővebb kivonatát ITT olvashatják.

* * *

A nyíregyházi Szent Kamill Rehabilitációs Központ tevékenységei közé tartozik a lakóotthonban élők gondozása, a nappali foglalkoztató szervezése és a támogató szolgálat. Az intézményben tizenhárom enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gondozott személy él, a nappali foglalkozásokra naponta tíz fő érkezik. A támogató szolgálat során pedig jelenleg két gondozó hat – otthonában élő – személynek segít a hétköznapi feladatokban. A nappali foglalkoztató még tud fogadni további betegeket.

Az intézményben hat gondozó, egy gazdasági, két technikai munkatárs végzi nap mint nap a rehabilitációs központ feladatait, amelynek fenntartója a Nyíregyházi Kamilliánus Kolostor.

Az intézményben helyet kap a kamilliánus kolostor is, jelenleg Keresztes Attila testvér, diakónus, állandó munkatárs szolgál itt, illetve György Alfréd MI házfőnök atya, aki az év nagyobb részét itt tölti, emellett Bécsben teljesít szolgálatot.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és kép: Kovács Ágnes

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria