Elhelyezték az esztergomi bazilika kupolájában az új időkapszulát

Hazai – 2021. október 7., csütörtök | 20:18

Új időkapszulát helyeztek el az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház 100 méter magasságban található keresztjében október 7-én.

Magyarország főtemploma átfogó felújítás alatt áll, ennek részeként restaurálják a kupola csúcsán álló keresztet. Az aranyozott réz fedőlemezek eltávolításakor vált hozzáférhetővé az 1845-ben elhelyezett időkapszula, amelyet súlyos II. világháborús sérülése miatt csak hosszas előkészületek után lehetett felnyitni. A benne talált dokumentum beszámol az építés körülményeiről, a megakadó, majd újra indult munkálatokról, a kereszt felhelyezésének időszakáról.

A kapszulanyitás idején megérlelődött a gondolat: a most zajló munkálatok korát is érdemes lenne megörökíteni. Erdő Péter bíboros, prímás felkarolta a kezdeményezést. Új emlékiratot szövegezett meg, amelynek végén megfogalmazódik a könyörgés „hazánk és egyházunk életben és Krisztus hitében való megmaradásáért”. Időközben szakemberek elkészítették az eredeti dokumentum pontos mását is. Ezek mellett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye aktuális névtára, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékérmei és — a pandémiára emlékeztetendő — egy szájmaszk került még elhelyezésre a speciális üveg tartóban, amelyet légmentes lezárás után egy rozsdamentes acélhengerbe foglaltak. Az új időkapszulát a prímás személyesen áldotta meg és zárta le viaszpecsétjével a főszékesegyház búcsúnapján, augusztus 15-én. Azóta a bazilika káptalani sekrestyéjében várta beköltözését jövendő lakóhelyére.

A kereszt rézborításának visszaépítésével időszerűvé vált a henger végső elhelyezése. A folyó munkálatok üteméhez alkalmazkodva, viszonylag gyorsan került kijelölésre az időpont. A behelyezésen megjelent Völner Pál államtitkár, a térség területi képviselője, valamint Hernádi Ádám esztergomi polgármester is.

Elsőként a felújítás építésvezetői és a Főszékesegyházi Plébánia kormányzója, Török Csaba mentek fel a kupolakereszthez, ahová biztonságos fadobozban szállították a kapszulát. Amíg a vendégek érkeztek, megtörténtek az előkészületek. Végül a Miatyánk és az Üdvözlégy, Mária imádságától kísérve, Magyarok Nagyasszonyának, Szent Adalbertnek és Szent István királynak a közbenjárását kérve került elhelyezésre a kereszt függőleges szárában az új időkapszula, több mint száz méteres magasságban.

Török Csaba plébániai kormányzó megáldotta a tartó szerkezetet, majd a jelenlévők elénekelték a Boldogasszony Anyánk kezdetű ősi éneket, a bíborosi irat lelkületével imádkozva Magyarországért, édes hazánkért és keresztény közösségünkért.

Az elkövetkezendő hetekben az egész acél vázszerkezetet beborítja a réz fedés, és megkezdődik az elszédítő magasságban a kereszt aranyozása. Jele ez megváltásunknak és hitünknek — ahogyan jelképe Krisztus melletti elköteleződésünknek és reményünknek, hogy az új időkapszula s az azt magába foglaló kupolakereszt üzenete eljut majd az utánunk következő nemzedékekhez.

Forrás: Esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházi Plébánia

Fotó: Völner Pál Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria