Elhunyt Barotai Péter Endre püspöki tanácsos

Hazai – 2022. augusztus 3., szerda | 14:46

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérük, Barotai Péter Endre érdemes esperes, püspöki tanácsos, plébános július 29-én, életének 87., papságának 64. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérükért az engesztelő szentmiseáldozatot augusztus 10-én, 16 órakor mutatják be a maglódi Rózsafüzér Királynője-templomban, majd a helyi katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra.

A Wekerletelep népes tisztviselőcsaládjából három fivér vállalta a papi hivatást. Urbán ferences szerzetes lett, Imrével együtt a Váci Egyházmegyében kezdték szolgálatukat. Mindhárman halálukig hűséges és állhatatos szolgái voltak Krisztus Urunknak. Életük középpontjában a lelkipásztorkodás állt.

Eredményes szolgálatuk miatt nem voltak kedvesek az 1989 előtti állami hatóságok előtt. Barotai Imrét az 1961-es házkutatás is érintette, Endrét a megyei párthatalom egy ideig kitiltotta a maga területéről. De bárhová helyezték hosszú élete során, engedelmesen és találékonyan művelte az Úr szőlőjét. Mindegyik szolgálati helyén maradandó nyomot hagyott maga után a tovább élő közösségek építésében és az egyházközség anyagi javainak gyarapításában egyaránt.

Mindig a lényegről beszélt. Így is élt: puritán módon, egyszerűen, derűsen. Születési és papi évfordulóin volt hívei – barátai – messze vidékekről is eljöttek köszönteni. Maglódi plébánossága során például a templom felújítása és az eredeti terv szerinti tornya készült el az ő bátor kezdeményezése, tevékeny szervező munkája nyomán. Példájával vonzó, tartásával követésre indító, világító egyéniség volt.

*

Barotai Péter Endre 1936. február 2-án született Kispesten. 1959. június 21-én Vácon szentelték pappá. Káplán volt Kispest-Munkástelepen (Wekerletelep) 1959-ben, Lajosmizsén 1959–62 között, expositus káplán Kígyóspusztán 1962–64 között, káplán Tóalmáson 1964-ben, Szentesen a Jézus Szíve-templomban 1964–66 között.

Plébános volt Táborfalván 1966–1970-ig, kisegítő lelkész Kecskeméten 1970-től 1972-ig, káplán Hódmezővásárhelyen a Szent István-templomban 1972–73-ban. Ezt követően plébános Szelevényben 1974-ig, Nógrádsápon 1974–77, majd Lakiteleken 1977–79 között. Heréden 1979–1988-ig szolgált, Lőrinciben 1988–1993 között, Mendén 1993–94-ben, Gyömrőn 1994–95-ben, majd Szolnok-Belvárosban 1994–1999 között. Plébániai kormányzó volt Tápiósápon 2000-től 2007-ig, Ecseren 2007-től 2018-ig. Oldallagosan plébános Heréden 2006-ban, Héhalomban 2010-ben, Palotáson 2010-ben. Plébános Maglódon 1999–2022 között. Püspöki tanácsos 1989-ben, kállói megbízott kerületi esperes 1990-ben, az ecsegi kerület esperese 1992-ben lett, Szolnok kerületi esperese 1994–1999 között.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria