Elhunyt Lukács András címzetes apát, mesterkanonok, címzetes esperes, nyugalmazott plébános

Hazai – 2021. április 10., szombat | 17:19

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Lukács András Szent Péterről nevezett Pétermonostori címzetes apát, mesterkanonok, címzetes esperes, nyugalmazott tanácsos plébános 2021. április 6-án, életének 76., papságának 52. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Lukács András 1945. szeptember 3-án született Boldogon. 1969. június 22-én Vácon szentelték pappá.

Káplán és hitoktató: Fóton 1969–1972, Tápiógyörgyén 1972–1974, Gödöllőn 1974–1977, Kerekegyházán 1977–1978.

Plébános: Ecsegen 1978–1983, Csécsén 1980–1983, Turán 1983–2006. Plébániai kormányzó: Galgahévízen 1999–2000, Boldogon 2001–2002. Plébános: Vácszentlászlón 2004–2006, Valkón 2004–2005, Érsekvadkerten 2006–2020.

Címzetes esperes 1986–2006-ig. Szent Péterről nevezett Pétermonostori címzetes apát 1998-tól. Mesterkanonok 2011-től. 2020-ban vonult nyugdíjba.

Szülei erősen őrizték azokat a vallásos hagyományokat, melyek Boldogon még élő valóságnak számítottak. Születésének idejében az egész falu közössége nagyon erőteljesen óvta katolikus hitét, és hősiesen kiálltak a hitoktatás védelmében. András atya és testvére, József atya ebben a légkörben növekedve mélyen elköteleződtek az Anyaszentegyház iránt, és teljes odaadással végezték lelkipásztori szolgálatukat. Lukács András a népi hagyományoknak is tisztelője volt, jól értette ezek belső tartalmát. A turai templomért különösképpen sokat tett, Turán új plébániát is építtetett. Isten házának ékessége a szívügye volt. András atya helytállása több pap számára példaképként szolgál.

*

Az elhunytért az engesztelő szentmiseáldozatot április 13-án 10 órakor mutatják be az érsekvadkerti Szent András-plébániatemplomban, majd a templom temetőjében helyezik örök nyugalomra. A szentmisére és a temetésre a járványügyi helyzetre való tekintettel szűk családi körben kerül sor.

Az egyházmegye kéri, hogy a hívek imádságos lelkülettel online kapcsolódjanak be a búcsúztatásba a Váci Egyházmegye Facebook-oldalán.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria