Elhunyt Pásztor Győző olvasókanonok, nyugalmazott plébános

Hazai – 2022. augusztus 3., szerda | 17:12

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Pásztor Győző olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

„Igéd életet ad nekem.”
(Zsolt 119,50)

Pásztor Győző 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá.

Káplán volt Rádon 1962–63-ban, Kiskunhalason 1963–1968 között, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-től 1972-ig. Káplán-hitoktatóként szolgált Cegléd-Óplébánián 1972-73-ban. Adminisztrátor volt Szolnok-Szandaszőlősön 1973–1981 között, plébános Dabas-Sáriban 1981-től 2020-ig.

Címzetes esperes lett 1981-ben. Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985 és 1990 között. Az egyházmegyei kateketikai bizottság elnöke 1985 és 2008 között. Az örkényi kerület esperese 1987-től 2005-ig. Szentszéki bíró 1988 és 2013 között. Mesterkanonok 1992-ben. Dabasi kerületi esperes 2005-től 2020-ig. Olvasókanonok lett 2014-ben. Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett zsidói címzetes prépost 2014-ben. 2020-ban vonult nyugdíjba.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei – Hit pajzsa kitüntetés adományozásával.

Érdemei közé tartozik a dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ebben személyes mozgatórugója volt pedagógusi képzettsége: a tanítást mindig szívügyének tekintette.

Esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte szolgálatát, s nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait.

Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

Az elhunytért 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatják be az engesztelő szentmiseáldozatot a dabas-sári plébániatemplomban, majd a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Bókay László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria