Első születésnapját ünnepelte a rákoskerti Szent XXIII. János-kápolna

Hazai – 2018. október 14., vasárnap | 14:04

Névadója ünnepét követően, október 13-án emlékeztek meg a budapest-rákoskerti Szent XXIII. János-kápolna megáldásának első évfordulójáról. Az ünnepi szentmisét Michael August Blume érsek, Magyarország apostoli nunciusa mutatta be.

A Szent XXIII. János-kápolnát egy évvel ezelőtt, 2017. október 15-én áldotta meg Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A főpásztor akkor elmondott homíliája végén azt kérte, „legyen ez a templom és közösségi ház a megtérésnek, az imádságnak, a Krisztussal való asztalközösségnek a helye. Újítsa meg, töltse el fényével az itt élő közösség egész életét.” Úgy tűnik, meghallgatásra találtak Erdő Péter bíboros szavai, hiszen a szombat esténként megtartott szentmiséken elég gyakran bizonyul kicsinek a száz fő befogadására alkalmas, többfunkciós épület. A szentmiséket Depaula Flavio Silvio, a budapesti Apostoli Nunciatúra titkára mutatja be.

Hasonlóképpen sokan gyűltek össze a temlommegáldás első évfordulójára is. Míg a kápolnában rózsafüzér imádkozásával és litániával hangolódhattak a szentmisére a jelenlévők, a sekrestyében számos asszony sürgött-forgott, hogy méltóképpen fogadják az ünnepi alkalomra érkező vendégeket. Az alig egy éve szerveződött egyházközség összetartó közösségként készült az ünnepre: voltak, akik a templom környezetét öltöztették ünneplőbe, de nagyon sokan sütöttek süteményt is a szertartást követő szeretetvendégségre.

A szentmise kezdetén Szőke Lajos rákoscsaba-újtelepi plébános köszöntötte a főcelebránst és a megjelent híveket. A plébános külön örömét fejezte ki, hogy az apostoli nuncius, azaz a Szentszék nagykövete látogatott el a templom búcsújára, ezzel is bekapcsolva az egyházközséget a világegyház vérkeringésébe.

Homíliájában Michael August Blume a napi olvasmányokról elmélkedett, mivel, mint mondta, ezek egyfajta bevezetést nyújtanak a keresztény lelkiséghez.

Sokszor hallottuk ezeket az olvasmányokat, lehet, hogy már unatkozunk is hallgatásuk közben, pedig ezeknek kellene megadni a lendületet ahhoz, hogy mindig keressük az Urat – mutatott rá. – Az első olvasmányban Salamon király imáját hallhattuk, aki minden földi javat megkapott, mégis a bölcsességnek örült a legjobban, mert a bölcsességben Isten ajándékát látta. Salamon szívét a bölcsesség formálta, Isten pedig tudta, hogy a fiatal király felelősségben tud hűséges lenni a Teremtőjéhez.

Az evangéliumban a gazdag ifjúról hallhattunk. Gesztusa rendkívüli: a kegyelem pillanatában van, a Szentlélek vezette, hogy találkozzon Jézussal – emlékeztetett az apostoli nuncius. – A gazdag ifjú rájött, hogy nem elég egyszerűen jónak lenni, valami másra is szüksége van, ezért Jézushoz szaladt. Jézus vonzotta az ő szívét, hiszen az Úr ránézett és megkedvelte. A gazdag ifjú mégis visszautasította az Úr hívását.

Jézus minket is hív. Lépjünk mi is az ő útjára, kövessük Jézust és az apostolokat  – buzdított a szónok. – Jézus azzal a mondatával, hogy „Kövess engem”, arra hív minket, hogy szabaduljunk meg terheinktől, tagadjuk meg önmagunkat, és valósítsuk meg azt a hivatást, amit tőle kaptunk. Éljük  meg hivatásunkat, mert ez változtatja meg szívünket, lelkünket; szabadok és boldogok leszünk, mert az Urat követjük egész életünkön át.

„Engedelmesség és béke” – hangzott Szent XXIII. János pápa jelmondata. Az engedelmességben benne van az ő egész élettörténete, a figyelmes engedelmesség Isten igéjének és elöljáróinak. Ez a figyelmesség hozhat a mi életünkben is gyümölcsöket – zárta homíliáját Michael August Blume érsek.

A szentmisét szeretetvendégség követte, melyen részt vett Michael August Blume is. A hívek leginkább családjának magyar gyökereiről kérdezték az apostoli nunciust, aki készségesen válaszolt is, olykor magyar szavakat, kifejezéseket használva. Reményét fejezte ki, hogy a kápolna következő születésnapját ismét együtt ünnepelheti a közösséggel, de akkor már csak egy nyelven, magyarul mutatva be a szentmisét.

Fotó: Szakács Zsuzsa/Rákosmenti Hírhozó

Benke Zsuzsa/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria