Elsőcsütörtök Alsóörsön

Hazai – 2021. július 8., csütörtök | 9:00

Mint minden hónap első csütörtökén, július 1-jén is papi és szerzetesi hivatásokért imádkozott az Oltáriszentség előtt Udvardy György veszprémi érsek – ezúttal az alsóörsi katolikus templomban, a helyi hívekkel és plébánosukkal Berkes Péterrel, valamint Szijártó László balatonalmádi plébánossal.

A szentségimádás után koncelebrált szentmisét tartottak a Boldog Gizella királynéról elnevezett templomban.

Rászorulunk arra, hogy kérjünk, hogy papokért imádkozzunk, hivatásokért: hogy legyenek, akik az igét hirdetik – mondta a főpásztor a szentmise elején. – Amikor papokért imádkozunk, akkor nem pusztán azért imádkozunk, hogy a feladatokat, funkciót valaki ellássa, hanem azért, hogy a pap önmagára is ki tudja mondani az áldozatnak a szavait, s ezáltal önmaga is áldozattá legyen.

Egy közösség azért tud élni, mert vannak, akik áldozatot hoznak érte.

„Sokat gondolkodunk, sokféle elgondolás van bennünk azzal kapcsolatban, hogy a pap ki is valójában, vagy akár még az is, hogy milyen legyen? Amikor ezek a gondolatok ott vannak bennünk, akkor nagyon sokszor saját vágyaink, esetlegesen igényeink fogalmazzuk meg” – mondta prédikációjában Udvardy György érsek.

Valójában mivé is lesz a pap, a szentelés által? Az ember mivé lesz a szentelés által? – e kérdésekkel kapcsolatban a főpásztor a Lukács-evangélium negyedik fejezetéből vett szentírási szakaszra utalva kiemelte: Jézus megjelenik a názáreti zsinagógában, megkezdi nyilvános működését, magára alkalmazza Izajás próféta jövendölését, és kijelenti:

beteljesedett az idő. Most van. Én vagyok az.

És ez bennünket segít abban, hogy gondolkodjunk, elmélkedjünk a pap személyéről. Ki is valójában? És mivé válik a szentelés révén az ember, akit az Úr kiválaszt magának.”

Minden pap Jézus küldetéséből részesedik. Minden papot az Egyház szentsége krisztusivá szentel, krisztusivá ken föl, hogy az ő testében, lelkében, vágyaiban, törekvésében, mindenben Krisztus szándéka, vágya, törekvése jelenjen meg – fogalmazott a szónok. – Lefoglalja magának teljesen, azért, hogy cselekedeteiben, gondolataiban az üdvösséges gondolat nyerjen teret. Jézus Krisztus megtestesülését megjövendölték a próféták, Izaiás próféta könyve is erről beszél.

Az Úr kérdésére – Ki megy el, kit küldjek, ki megy, hogy teljesítse akaratomat? – a válasz:

Itt vagyok, küldj engem! Én elmegyek, hogy megtegyem mindazt, amit kívánsz.

Jézus beletestesül az ember életébe, de megjelöli ennek természetét, célját is – hangsúlyozta Udvardy György. – Jézus a kicsinyek, a szegények, az elesettek mellé állt: akiket az élet kitaszított; akik magukra maradtak; akiknek a létezése, hangja, kiáltása nem fontos, nem jut el senkihez; akik szenvednek, az élet terhét hordozzák, vagy elveszítették méltóságukat; nem tudnak még csak magukról sem gondoskodni, vagy a bűn terhe alatt görnyednek. Jézus ahhoz az emberhez jött, aki megtöretett, ahhoz, aki kiált az Isten után – és ő meghallgatja. Visszaadni a látást, visszaadni a hallást, visszaadni a járást, visszaadni az erőt a tagokba, s visszaadni a szabadságot: ezután vágyakozunk, de ezt csak Isten adhatja meg. Milyen nagy volt az öröm, amikor Jézus meghirdetvén Isten országát, körüljárt, és csodát tett: megérintette a vak szemét; szólt a béna embernek, a bűnös embernek. Elhitték: elérkezett hozzájuk az Isten országa.

Amikor egy pap az Egyház szentségeit képviseli, jeleníti, osztja ki, nem mást képvisel, nem mást tesz, mint Krisztus, aki odamegy az elesetthez, aki a fülébe veszi a kicsinyeknek a kiáltását, aki letöri a rabigát kezünkről, lábunkról, lelkünkről, mert meghirdeti az Úr kegyelmének esztendejét. „Mennyire vágyakozunk erre. Hogy jelen legyen körünkben olyan ember, aki az Úr kegyelmének az esztendejét hirdeti.” Vagyis a szabadulás, a helyreállított rend idejét képviseli – fogalmazott szentbeszéde végén a főpásztor. – Igaz ez akkor is, amikor úgy gondoljuk, hogy a mi hétköznapi tevékenységünkhöz nem sok köze van Istennek. Magára veszi gyengeségeinket, elesettségünket, s ezt akarja tenni papjaiban is.

*

A szentmise után – a Jézus műhelyében – Műhelytitkok című beszélgetéssorozat negyedik alkalmán – Udvardy György érsek, Takáts István általános helynök és Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató beszélt hivatásról, szolgálatról.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria