Elsőhétfői szentmise Győrben Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárásáért

Hazai – 2022. augusztus 2., kedd | 12:55

Boldog Apor Vilmos tisztelőinek elsőhétfői szentmiséjét Németh László, a Győri Székeskáptalan nagyprépostja, nyugalmazott általános püspöki helynök mutatta be a Nagyboldogasszony-székesegyházban augusztus 1-jén. Koncelebrált Böcskei Győző plébános; Kálmán Imre, a Brenner János Papnevelő Intézet prefektusa és Bognár István szemináriumi spirituális.

A székeskáptalan nagyprépostja szentbeszédében Apor Vilmos vértanú püspök és rokona, Hans Urs von Balthasar svájci teológus gondolataiból is idézett – a Szűzanya tiszteletével kapcsolatban többek között Apor Vilmos 1944-ben, Sopronkövesden mondott beszédéből: „A Szentlélek indítja az Egyházat, hogy ünnepek sorozatát állítsa be az egyházi évbe, a népet, hogy templomokat emeljen, búcsújáró helyeket készítsen tiszteletére, művészeket,

hogy himnuszokat költsenek, énekeket danoljanak neki, képeket fessenek, szobrokat faragjanak róla, s hogy királyok és koldusok versengjenek tiszteletében.”

1943. augusztus 15-én a győri székesegyházban a főoltárképre hívta fel a figyelmet Apor Vilmos püspök: „Ahogy kitárt karokkal szeretett isteni Fia felé, az örök Isten trónja felé igyekszik a Szent Szűz, minket, szegény bűnös embereket is elfog valami vágyódás a soha el nem múló boldogság felé.”

A boldogságról Hans Urs von Balthasar úgy fogalmazott: „Ennek a boldogságnak ára Jézus Krisztus szenvedése. Őt az Atya szeretetből áldozatul adta a világ megmentéséért. A megváltás nem véletlenül történt. Ez a szeretet Isten utolsó szava a világról. De ezt a szót a Kálvária keretezi.

Krisztus szeretete meg akar halni, hogy föltámadhasson.”

Szűz Máriában a teremtény a Teremtőt szolgálta az örömben és a szenvedésben is. Mária betöltötte azt a szerepet, amelyet a Teremtő neki szánt, és amire az arkangyal szavai után igent mondott. Ezért örök jutalom várta őt az égben. A képen látható aranylás a mennyei dicsőséget akarja érzékeltetni, míg a ragyogó kékség a bűn nélküli tisztaságot – mondta az elsőhétfői szentmisén Németh László nyugalmazott általános püspöki helynök.

Majd felidézte: szintén 1943-ban, Szent István király ünnepén így fogalmazott Apor Vilmos: „Jól esik nekünk, a Szent Korona népének bizalommal tekintenünk az ég felé, (…) kik évezredes történelmünk annyi viharában a csapások szakadatlan zuhogása ellenére is élünk, és reménykedünk (…) mert Szent István népe vagyunk ma is töretlenül.”

Apor Vilmos ebben a beszédében arról szólt, hogy Istené az uralkodó és az alattvaló, a törvény Istentől ered, nem egyéni szeszélyből. Az ítélkezésben ne a szeszély, az érdek, a bosszúvágy vagy ellenszenv, hanem az Isten szándéka, a tiszta igazság legyen az irányadó.

A világ azért hallja meg oly nehezen Isten szavát, mert élni és feltámadni akar, mielőtt meghalna. A halálból való feltámadásnak azért nincs becsülete a világban, mert az ittenit akarja örök érvényű tenni. Ez pedig lehetetlen”

– hangzott el a svájci teológus gondolata Németh László atya prédikációjában.

A szentmisét követően Boldog Apor Vilmos püspök sírjánál imádkoztak a jelenlévők, hogy Isten mutassa meg dicsőségét, és mielőbb a szentek között tisztelhessük a vértanú püspököt.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria