Eltemették Tarjányi Béla áldozópapot, nyugdíjas egyetemi tanárt

Hazai – 2021. szeptember 15., szerda | 19:26

Szeptember 15-én, szerdán a kecskeméti köztemetőben, családi sírjukban helyezték örök nyugalomra Tarjányi Béla pápai prelátust, biblikus professzort, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye áldozópapját.

A temetést megelőzően, délelőtt 11 órakor gyászmisét mutattak be lelki üdvéért a kecskeméti Urunk Mennybemenetele-társszékesegyházban.

A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök volt, aki baráti szeretettel emlékezett meg prédikációjában az elhunyt szentírástudósról.

A főpásztor a magvető példabeszédéből kiindulva méltatta Tarjányi Béla professzori munkásságát, a Szentírás kutatásában, megismertetésében, népszerűsítésében kifejtett fáradhatatlan tevékenységét; megemlékezett szociális érzékenységéről, jószívűségéről, emberségéről is.

A szertartáson jelen volt Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Marton Zsolt váci megyéspüspök, Majnek Antal munkácsi megyéspüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, valamint Beer Miklós nyugalmazott püspök is. Eljöttek Tarjányi Béla professzor egyetemi professzortársai, valamint egyházmegyés paptársai, más egyházmegyék lelkipásztorai és számosan egykori tanítványai közül.

A szentmise végén Thorday Attila, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat elnökhelyettese búcsúztatta Tarjányi Béla atyát, majd Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek köszönt el tőle a főegyházmegye papsága nevében.

Tarjányi Béla „koporsóját a papság és a hívek megilletődött sorfala között vitték ki a templomból, majd a temetőben örök nyugalomra helyezték sokat szenvedett, megfáradt testét. A temetésen Beer Miklós püspök szintén közvetlen, baráti szavakkal vett búcsút elhunyt oltártestvérünktől” – írta Finta József általános érseki helynök, kecskeméti plébános.

Tarjányi Béla professzorért szentmisét ajánlanak fel az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban (1065 Budapest, Király utca – Nagymező utca sarok) szeptember 30-án, csütörtökön, 18.30-kor, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító emléknapján.

Szöveg és fotó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye/Finta József általános érseki helynök, kecskeméti plébános

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria