Emlékkonferenciát tartott a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár

Hazai – 2013. február 27., szerda | 11:16

Mutassuk be azokat az értékek, amelyek a Magyar Cserkészszövetség III. Kerületéhez az elmúlt 100 év során kapcsolódtak, és ösztönözzük kutatókat a cserkészmozgalom helyi történetének feltárására – ezekkel a célokkal rendezett emlékkonferenciát a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár.

„Non recuso laborem”, azaz nem vonakodom a munkától, mondta halálos ágyán Szent Márton püspök, aki egy életen át dolgozott hívei javáért, lelki felemelkedéséért. E mottó jegyében rendezett a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár a Magyar Cserkészszövetség III. Nyugat-magyarországi kerületével közösen emlékkonferenciát. Megemlékeztek a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 100. évfordulójáról, valamint a cserkészek alapítója Baden Powel és felesége születésnapjáról.

A konferenciát azzal a céllal szervezték, hogy bemutassák azokat az értékeket, amelyek a Magyar Cserkészszövetség III. Kerületéhez az elmúlt 100 év során kapcsolódtak, valamint ösztönözzék a profi és az amatőr történészeket a cserkészmozgalom helyi történetének kutatásában. Ennek jegyében Bakó Balázs Mikes János és a cserkészet kapcsolatáról tartva előadást kiemelte, hogy Mikes püspök milyen szívesen és örömmel támogatta a szövetséget mind anyagilag, mind pedig kapcsolati tőkéjét is felhasználva.

Nemes József egyetemi tanár bemutatta Almásy László, a neves Afrika kutató munkáját, amelyet a cserkészek technikai ismereteinek bővítése, valamint külügyi képviseletének terén tett.

Nagylaki András a neves és nagy múltú 48. számú Rákóczi Cserkészcsapat történetét méltatta gazdag sajtóanyag segítségével. Katona Attila Fábián Gyula ifjúsági író a 48-asok szajki táboráról írt munkáját, s annak hatásait elemezte előadásában. Pál Ferenc néhány a Szombathelyi Egyházmegyéhez tartozó cserkészpap életének egyes érdekes cserkész vonatkozású mozzanatait elevenítette fel.

Rétfalvi Balázs Kovács Sándor püspöki időszakának kezdetét elemezve kitért a katolikus egyesületek nehéz helyzetére és feloszlatásuk körülményeire.

A záró előadásban Husz Endre cserkésztiszt az elmúlt 100 év mérlegét vonta meg az 50. számú Hunyadi Cserkészcsapatra vonatkoztatva, megjegyezte, hogy bár vannak nagy elődeink, nagy példaképeink, de cserkészek számára a nevelés terén még bőven van feladat.

Az emlékkonferencia szervezését felvállaló Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár a továbbiakban is segíteni kívánja a Szombathelyi Egyházmegyéhez kötődő szervezetek egyesületek munkáját. Hisszük, hogy történelmi múltjuk feltárásával és bemutatásával erősödik az adott egyesület tagjainak öntudata, s a szervezet népszerűségének növekedésével bővülni fog tagjainak létszáma is – fogalmazta meg küldetését a levéltár.

Martinus/Magyar Kurír