Erdő Péter szenteste: Isten szeretetet akar adni és azt akarja, hogy mi is szeressük őt

Hazai – 2021. december 25., szombat | 1:23

Határozzuk el az idei karácsonykor, hogy keressük Isten igazságát és békéjét, hogy Jézus társául szegődünk már most a földi életünkben, hogy mindörökre vele maradjunk – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, prímás szenteste, a budapesti Szent István-bazilikában bemutatott éjféli szentmisén. A szentmisén koncelebrált Michael August Blume apostoli nuncius és Mohos Gábor segédpüspök, a bazilika plébánosa.

Erdő Péter bíboros homíliáját az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk.

Karácsony éjszakáján Jézus születését ünnepeljük. A betlehemi gyermekben tanítványai majd felismerik a Krisztust, az ősidők óta megígért megváltót, a Szabadítót. Lukács evangéliumában már az angyali üdvözlet meghirdeti, hogy Mária olyan gyermek édesanyja lesz, aki elfoglalja atyjának, Dávidnak trónját és örökké fog uralkodni. (vö. Lk 1,32-33; Iz 9,6) Ezt az ígéretet találjuk Izaiás próféta jövendölésében, akinek a sejtelmes szavai a karácsony fényében felragyognak és mélyebb tartalommal telnek meg az egész emberiség számára.

A próféta azt ígéri, a gyermek, aki majd születik, csodálatos tanácsadó, erős, Isten, az örökkévalóság Atyja és a béke fejedelme lesz. (Iz 9,5)

Szent Bernát Jézus életében fedezi fel ezeket a tulajdonságokat. Szerinte Jézus „csodálatos” születésében, „tanácsadó” tanításában, igehirdetésében, „Isten” műveiben, csodáiban, „erős” a szenvedésben, „Örök Atya” a feltámadásban és „béke fejedelme” az örök boldogságban. Róla ígéri ez a prófétai jövendölés, hogy a jog és az igazság által erősíti meg és szilárdítja meg országát mindörökké, és hogy mindezt a Seregek Urának féltő szeretete műveli.

Sokat beszélünk, kell is, hogy beszéljünk a szeretetről, mert hamar megfeledkezünk róla. Talán nem is gonoszságból, hanem azért, mert magunkba süppedünk, mert nehezünkre esik messzebbre látni a saját problémáink körénél. Szóval elszigetelődünk. Pedig az embernek alapvető igénye és vágya, hogy szeressék és szeretni tudjon. A csecsemő már öleli az édesanyját és vágyik rá, hogy valaki felvegye és ölében dajkálja, különben esetleg metsző hangon sírja át az egész éjszakát.

Isten mutatta meg, hogy az embernek ezt a tulajdonságát Ő akarta, Ő vállalja, Ő lesz az, aki igazán megfelel vágyainknak. Szeretetet akar adni és azt akarja, hogy mi is szeressük őt.

De ez a szeretet jogot és igazságot teremt. Sokszor divat volt a történelemben szembeállítani egymással a jogot és a szeretetet, vagy akár a szeretet és az igazságosság magatartását. Pedig hát mit is jelent a jog a Bibliában? Döntés, amelyet valamilyen tekintély hoz meg. Végső soron az igazi tekintély Istentől ered, ami igazán jogos, az megfelel a Teremtő akaratának és a világ rendjének. Ezért az igazi jog megtartása áthatja az ember életét, harmóniát teremt a társadalomban, de az ember és a világ között, az ember és a környezete között is. Csakhogy nem az a jog, amelyet kénye-kedve szerint talál ki valamilyen emberi hatalom, hanem az, amely figyelmesen és alázattal igazodik a valóság rendjéhez, a Teremtő tervéhez. Az igazságosságot pedig a Biblia gyakran említi együtt a joggal. Éppen azért, hogy hangsúlyozza: az ember Isten útmutatása szerint kell, hogy meghozza döntését. Ez az útmutatás pedig a maga teljességében éppen a Biblia kinyilatkoztatásában tárul elénk (vö. MTörv 4,6-8) és Jézusban érkezik el végső gazdagságához. Ő az, aki mindörökre megszilárdítja a jogot és a valódi igazságosságot, aki meghozza a békét Isten, ember és világ között.

Ha földi élete kereszttel és feltámadással végződik is, minket testvéreinek nevez, és az örök boldogságra hív, ahol szeretet és jog egybeesik, igazságosság és béke találkozik egymással.

Mert a karácsony öröme, Isten szeretete az emberiség iránt, vigasztalást hoz a gyászolóknak, biztonságot azoknak, akik a betegségtől és a bajoktól való félelemben élnek.

Rádöbbent minket, hogy mi igazán fontos az életünkben, megnyitja szívünket egymás felé, képessé tesz az igazi bűnbánatra és megmutatja Isten megbocsátó irgalmát. Ezt kérjük a járványban elhunytak és minden kedves halottunk számára, ebben bízunk a saját megújuló éltünkben is.

Határozzuk el az idei karácsonykor, hogy keressük Isten igazságát és békéjét, hogy Jézus társául szegődünk már most a földi életünkben, hogy mindörökre vele maradjunk. Ámen.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír
(ki)

Kapcsolódó fotógaléria