Et renovabis – Liturgikus tanulmányi napok Pannonhalmán

Hazai – 2022. június 13., hétfő | 18:27

A Pannonhalmi Főapátság 2019 óta kínál liturgikus képzést az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) erőterében. 2022-ben is folytatódik a sorozat. Az idei képzési napokkal augusztus 8–10-ig az egyes magyarországi plébániai közösségek liturgikus megújulásához szeretnének segítséget nyújtani.

A képzés hívószava a megújulás – ennek jegyében szó lesz arról, hogy a Ferenc pápa által elindított szinodális folyamat miképpen ad esélyt közösségi életünk megújulására, milyen szerepet kaphat ebben a helyi közösségek liturgikus életének megújulása, hogy a NEK kapcsán milyen fontos folyamatok indultak el Egyházunkban, és hogy a zsinati egyházkép milyen megújult szellemben szeretné, ha a szolgálatok sokféleségében élnénk meg közösségi-plébániai szinten az evangéliumot.

Arra hívják a liturgikus tanulmányi napok résztvevőit, hogy együtt fedezzék fel a liturgia és a megújulás szerteágazó kapcsolatrendszerét.

Az augusztus 8. és 10. között zajló képzés programjában előadások, kerekasztal-beszélgetések várják a résztvevőket, akiknek lehetőségük lesz bekapcsolódni a bencés közösség liturgiájába, és megtekinthetik a főapátság időszaki kiállítását is.

*

A tervezett program:

Augusztus 8., hétfő

11–13 óra: regisztráció, szálláshelyek elfoglalása
13 óra: napközi imaóra
13.20: ebéd

Egyházi közösségeink megújítása
14.30: Hortobágyi T. Cirill OSB: főapáti köszöntő
14.45: Kisnémet Fülöp OSB: A szinodalitás Ferenc pápa egyháztanának kontextusában
15.15: Halmos Ábel OSB (vikárius): A Pannonhalmi Területi Főapátság szinodális tapasztalatai
16 óra: csoportmunka és reflexió a csoportmunkákról adott beszámolókra
18 óra: vesperás és szentmise
19 óra: vacsora

Augusztus 9., kedd

Liturgikus életünk megújítása
9.00: Simon T. László OSB (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Róma): Megszólalni a hagyomány áramában – A János-evangélium néhány sajátossága
9.45: Kevin W. Irwin (Catholic University of America, Washington DC) előadása liturgikus életünk megújításáról
10.30: Fehérváry Jákó OSB (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) – Káposztássy Béla: A liturgikus megújulás lehetőségei Magyarországon
11 óra: Szita Bánk OSB: A „héber költészet vaskossága” és a magyar prozódia – a Pannonhalmi Zsolozsma készülő új kiadásának kihívásairól
12 óra: Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Római Misekönyv magyar kiadásának megújításáról
13 óra: napközi imaóra
13.20: ebéd

Liturgikus énekünk megújítása
14.30: Bódiss Tamás (egyházzenei vezető) az új református énekeskönyvről
15 óra: Hafenscher Károly (zsinati elnök) az evangélikus liturgikus megújulásról
15.30: Horváth István (a Harmat Artúr Központi Kántorképző igazgatója) a katolikus egyházzenei megújulásról az évszázadok folyamán
16.30: kerekasztal-beszélgetés Fehérváry Jákó OSB vezetésével
18 óra: vesperás és szentmise
19 óra: vacsora

Augusztus 10., szerda

6 óra: vigília-laudes
6.45: szentmise
7.30: reggeli

Az egyházi szolgálatok megújulása
9 óra: Gérecz Imre OSB: A szolgálatok sokféleségének újrafelfedezése
10.15: Molnár Ferenc (állandó diakónus): Korunk szegényei – a szenvedélybetegek
10.15: Molnár-Gál Béla állandó diakónus tanúságtétele diakónusi hivatásáról és szolgálatáról
10.45: Egri László állandó diakónus tanúságtétele diakónusi hivatásáról és szolgálatáról
11.45: kerekasztal-beszélgetés a diakónusképzésről és a diakónusi szolgálatról, Káposztássy Béla vezetésével
13 óra: napközi imaóra
13.20: ebéd
14.30: Dejcsics Konrád OSB: Közös gondolkodás a megújulás művészeti lehetőségeiről a főapátság időszaki kiállítása segítségével
18 óra: vesperás és szentmise

*

Részvételi díj szállással és étkezéssel 28 500 forint – tartalmazza a szállást (egyéni elhelyezéssel a Bencés Gimnázium kollégiumában), az étkezést (teljes ellátás és büfé), a részvételt a képzési alkalmakon, valamint a Pannonhalmi Szemle 2022. évi első számát.

Konferenciajegy (szállás nélkül) 10 000 forint – tartalmazza az alábbiakat: ebéd és büfé, részvétel a képzési alkalmakon, a Pannonhalmi Szemle 2022. évi első száma

További információ: lelkigyakorlat@osb.hu, valamint ITT.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 1.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria