Evangélium gyakorlatban – Sajtótájékoztató és egy különleges projekt a „72 óra” akció keretében

Hazai – 2019. október 12., szombat | 14:40

Október 11-én, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat családokat és időseket segítő budapest-békásmegyeri intézményében megrendezték a három történelmi keresztény egyház által szervezett önkéntes ifjúsági akció, a „72 óra kompromisszum nélkül” sajtómegnyitóját.

A családok átmeneti otthonában vagyunk Békásmegyeren. Az apró játszószobában gyűltünk össze a „72 óra kompromisszum nélkül” sajtómegnyitójára. Darvas Márton, a „72 óra” főkoordinátora üdvözli a megjelenteket, és a programsorozat mintaprojektjének nevezi az ittenit: festenek és fodrászati-kozmetikai szolgáltatást nyújtanak az önkéntesek az itt lakóknak. És miközben az anyukák szépülnek, olyan önkéntesek is akadnak, akik a gyermekeikkel játszanak a kertben.

Idén már tizenkettedszer startolt a „72 óra kompromisszum nélkül”, amelyet a három történelmi egyház szervez, és egyszerre szolgálja a fiatalok aktivizálását és az ökumenét. Németországban is van ilyen program, de az májusban, Horvátországban is, de kicsivel később, Csehországban pedig a miénkkel egy időben. Mindez önkénteskedő fiatalok százezreit jelenti. Nálunk 9600 fiatal mozdul meg idén százhúsz településen négyszázféle – szociális, környezetvédelmi – akció keretében. Az egyházak partnerei az önkormányzatok és civil szervezetek, vallási-politikai hovatartozástól függetlenül.

Székely János szombathelyi megyéspüspök a katolikus fél képviseletében arról beszél, hogy a keresztények hite szerint a világ szeretetből van, és alaptörvénye is a szeretet. Jézus arra buzdított, hogy viszonzást nem várva tegyük a jót, szolgáljunk másokat. A világ azonban nem így gondolkodik. Arra akar rávenni, hogy haszonra törekedjünk, versenyezzünk, és önmagunk érdekeit nézzük. Pedig ez nem tesz boldoggá. Mindig lesznek vesztesek, gyengébbek: szegények, betegek, idősek, gyámoltalanok, mások segítségére szorulók. Az ember nem versenyre, törtetésre, mások legyőzésére született, hanem alkotásra, építkezésre, szeretetre, kincsei megosztására. Arra, hogy adjon.

Egy milliomos depressziós lett, ezért elment a pszichológusához. Arra számított, hogy valamilyen kezelést, szanatóriumi tartózkodást javasol neki a szakember, de ehelyett megadta egy szegény család telefonszámát. A milliomos felhívta, meglátogatta és segíteni kezdte a családot, és ez „meggyógyította”. Ahogyan a világunk is gyógyul az olyan akciók hatására, mint a „72 óra”. Amiért ezúttal a fiataloknak tartozunk köszönettel – teszi hozzá a püspök.

Bedekovics Péter református lelkész, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Ifjúsági Irodája vezetője szerint a fiatalok nemcsak a jövő, hanem a ma egyháza is. A „72 óra” egyik fontos szerepe az, hogy az ő lelki növekedésükhöz teret adjon, és hogy felmutassa Krisztust, az evangéliumot a világ számára. Hozzásegíti a résztvevőket, hogy megéljék: a hit lényege a szeretet, amely nem érzés csupán, hanem cselekvés, másokhoz való segítő odafordulás is. Így formálhatja az evangélium a világot, válhat felkiáltójellé.

Lackner Pál evangélikus püspök a 12-es és a 72-es szám matematikai és újszövetségi jelentésével-jelentőségével kezdi beszédét. Ezek az Újszövetségben a szűkebb és a tágabb tanítványi körök számai. Az ősegyház ideje óta legfontosabbnak tekintett három egyházi tevékenység pedig az igehirdetés, az istentisztelet és a szeretetszolgálat. Az önkéntesség korunk szeretetszolgálatának is tekinthető, hiszen erőnket és időnket adjuk általa mások javára. Közösséget vállalunk másokkal.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Illés Boglárka helyettes államtitkár beszél. Tegnap volt a lelki egészség világnapja, mondja, majd felidézi Edward Chad Varah indiai származású anglikán lelkész emlékét, aki a telefonos lelkisegély-szolgálat elindítója volt. Aztán a minisztérium 2018-as önkéntességkutatásának eredményeit ismerjük meg. E szerint növekvőben az önkénteskedők száma, és aki nem végez ilyen munkát, ma már nem a lehetőségek hiányára, hanem időhiányra hivatkozik, és arra, hogy senki sem hívja, szólítja meg. Ezért is fontos egy ilyen akciósorozat, mint a „72 óra kompromisszum nélkül”: sokak számára lehet figyelemfelhívó, vonzó, cselekvésre indító.

Kelemen Viktória III. kerületi alpolgármester szomorú budapesti szociális adatokat sorol. A lakosság 15 százaléka él a létminimum alatt, ami 272 ezer embert jelent. Növekvőben a lakhatási szegénység, mert az ingatlanok nagyon megdrágultak. Ilyen helyzetekben megnő a megtartó szociális intézmények, a helyi közösségek, a baráti-ismerősi kapcsolatok, valamint az egyházi szerepvállalás jelentősége. Ezért a III. kerületi önkormányzat hangsúlyt helyez a közösségépítésre, és együttműködik a civil szervezetekkel, az egyházakkal. Hogy pártállásra való tekintet nélkül mindenki megtegye, amit a környezetében másokért megtehet.

Morva Emília régióvezető a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól a Jakab-levél „A hit cselekedetek nélkül halott” mondatát emeli ki, és a példamutatás jelentőségét hangsúlyozza. Aztán Tárnok György intézményvezető invitálására kimegyünk a kertbe, ahol a résztvevők máris hozzálátnak a példamutatáshoz: virágládák festésébe kezdenek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat békásmegyeri intézményében tizenegy család számára kínálnak átmeneti otthont egy–másfél évre, hogy az alatt az idő alatt újraszervezhessék az életüket. Ezen kívül idősek nappali ellátásával foglalkoznak. Ezt látjuk is, mert a teraszajtó mögötti szobában kedves hölgyek dolgozgatnak elmélyülten, jó hangulatban. A szomszédos helyiségből pedig samponillat csapja meg az orromat: munkához láttak az önkéntes fodrászok.

Fotó: Lambert Attila

Kiss Péter/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria